Sökning: "EU law"

Visar resultat 1 - 5 av 3910 uppsatser innehållade orden EU law.

 1. 1. Den automatiserade läkaren: Räddaren i nöden eller en juridisk huvudvärk?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ara Haydar; [2024-03-05]
  Nyckelord :AI; AI-system; bias; cancerdiagnostik; CRT; GDPR; personuppgifter; tech law;

  Sammanfattning : På senare tid har artificiell intelligens (AI) blivit en betydande komponent inom cancerdiagnostik, där den används för att förutse, automatisera och förbättra kritiska processer. Trots dessa fördelar reser sig komplexa juridiska utmaningar i samband med den ökande användningen av AI inom detta område, främst på grund av att lagstiftningen ännu inte har anpassats till den snabba teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. The Relationship Status between Flexibility & Loyalty: 'It's Complicated' - Examining the Flexibility of European Integration and Enhanced Cooperation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ella Näslund; [2024-02-19]
  Nyckelord :European Union; EU law; European integration; differentiated integration; enhanced cooperation; flexibility; the principle of loyalty;

  Sammanfattning : This thesis examines the ever-evolving landscape of European integration, focusing on differentiation in the shape of enhanced cooperation and flexibility in relation to loyalty. The principle of loyalty, a cornerstone of the European Union, is analysed in the light of differentiated integration, explicitly focusing on enhanced cooperation. LÄS MER

 3. 3. The dilemma of authorship for AI-generated work in the  EU and US. A comparative study of the notions of ‘human input’ and ‘author’s own intellectual creation’ in the assessment of authorship for copyright protection of AI-generated work

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ibrahim Halwachi; [2024-02-19]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Generative AI; Authorship; AI-generated work;

  Sammanfattning : With the technological advancements of the 21st century, there has been a significant increase of AI-generated work in both the EU and the US. However, authorship of AI-generated works has been a contested issue as it challenges the traditional view of creations being associated with human beings. LÄS MER

 4. 4. När spricker glastaket? En arbetsrättslig studie om positiv särbehandling och könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Linnéa Elliot; Elias Sundberg; [2024]
  Nyckelord :Diskriminering; positiv särbehandling; aktiva åtgärder; kvotering; jämställdhet; genusteori; könsmaktsordning; homosocial reproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är känt som ett av världens mest jämställda länder och andelen kvinnor på arbetsmarknaden är bland de högsta i världen. Trots detta finns det fortfarande stora orättvisor när det gäller fördelningen bland maktpositioner på arbetsmarknaden. Män besitter fler och mer inflytelserika chefspositioner än vad kvinnor gör. LÄS MER

 5. 5. Minimilönedirektivets plats i den svenska rätten - En utredning om förslagen om implementering av minimilönedirektivet i SOU 2023:36 i förhållande till svensk lagstiftning och praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Clara Ossborn; Malin Bucht; [2024]
  Nyckelord :Minimilönedirektivt; SOU 2023:36; remissvar; normerande verkan; tvingande verkan; svenska modellen; täckningsgrad; kollektivavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I juni 2023 presenterades SOU 2023:36. Betänkandet syftar till att utreda frågan om hur EU-kommissionen och Rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen ska implementeras i den svenska rätten. Betänkandet har bemötts av viss kritik i remissvar från berörda aktörer och experter inom området. LÄS MER