Sökning: "genusteori"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet genusteori.

 1. 1. Jämställdhetsplanen, en organisatorisk snuttefilt eller ett förbättringsverktyg? En kvalitativ studie om en koncernavdelnings jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Valladares; Lovisa Lindholm; [2023-02-16]
  Nyckelord :jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; särkoppling; legitimitet; organisation; genus; gender work; gender planning; decoupling; legitimacy; organization; gender;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka företags jämställdhetsarbete. Empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer bland tolv anställda chefer och anställda på en koncernavdelning i ett multinationellt företag där vi undersökt upplevelser och uppfattningar av jämställdhetsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 4. 4. De könsambivalenta fotbollsspelarna i sociala medier : En kvalitativ tematisk innehållsanalys och en semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Hultgren; [2023]
  Nyckelord :representation; gender; social semiotics; football; instagram; representation; genus; socialsemiotik; fotboll; instagram;

  Sammanfattning : Sport coverage is a large part of the traditional media's content, and soccer is the sport that is covered the most. Today, social media offers a new arena where football is monitored, and football clubs now have the opportunity to construct their own coverage. LÄS MER

 5. 5. Pojkar i rosa och flickor i grönt? : En kvalitativ studie av tidningen Kamratpostens framsidor under åren 1981 och 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Hanna Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Kamratposten; barn; barntidningar; framsidor; illustrationer; genus;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur flickor och pojkar i tidningen Kamratposten, och hur de porträtteras i illustrationer och fotografier på omslaget av tidningen, samt i de texter som tillhör omslaget. Kamratposten är en mycket gammal tidning, grundad 1892 och dess målgrupp är flickor och pojkar i åldern 8–14 år. LÄS MER