Sökning: "feminist theory"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade orden feminist theory.

 1. 1. WOMEN IN FORESTRY, A VALUABLE ASSET OR BODIES OUT OF PLACE?

  Magister-uppsats, Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kristina Nordh; [2019-02-20]
  Nyckelord :Gender Equality; Place; Body; Gender equality strategy; Forestry; Social Reproduction;

  Sammanfattning : This thesis investigates what it can mean to be a woman in forestry in JönköpingCounty. It asks how the participant experience their situation as women in forestryand what gendered power structures appear in their stories. LÄS MER

 2. 2. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 3. 3. A case study of Afro-Colombian women human rights defenders

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nasimeh Naseri; [2019]
  Nyckelord :Afro-Colombian women Human Rights defenders; Human Rights; Activism; Colombia; Case study; Colombia; Postcolonial feminist theory;

  Sammanfattning : Afro-Colombian women occupy the most marginalized location within the Colombian society. Despite their marginalized location within the society, they have a central and vital role in Afro-Colombian social movement. LÄS MER

 4. 4. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 5. 5. How feminist comedians in Spain use stand-up comedy as a contestation communicative tool?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Irene Menéndez Fuente; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Comedy; Communication; Social change;

  Sammanfattning : This research project aims to contribute to the field of communication and social change through the analysis of different humoristic subversive mechanisms used by feminist comedians in Spanish society and their potential as a transformative tool in the country’s socio-political context. The personal stories of three feminist comedians interviewed for this research are analysed through the feminist standpoint theory, valuing the epistemic knowledge of women’s experiences and the potential of their communication through comedy as a contestation tool. LÄS MER