Sökning: "feminist theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1035 uppsatser innehållade orden feminist theory.

 1. 1. KOM SOM DU ÄR. En semiotisk analys av Försvarsmaktens filmkampanjer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mona Kamali; [2024-03-06]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; Försvarsmakt; myndighet; semiotik; kommunikation;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish Armed Forces have undergone major changes as gender neutral. Men and women must fight side by side for the motherland as equals. This new conscription creates new challenges for the Swedish Armed Forces communication when both men and especially women are desired to join them. LÄS MER

 2. 2. Representation av genus i svenska ungdomsserier : En multimodal kritisk diskursanalys av genusrepresentation i Young Royals och Störst av allt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lizette Bergman; Erica Jonbacker; [2024]
  Nyckelord :Representation; stereotypes; gender; MCDA; Netflix; Young Royals; Störst av allt Quicksand ;

  Sammanfattning : The purpose of the study “Representation of gender in Swedish youth TV series” is to illustrate how genders are represented in Swedish youth tv-series. Young people are influenced by the media when creating their identities and shaping their views of the world. LÄS MER

 3. 3. Det svenska partiet Feministiskt initiativ : En idéanalys av det svenska partiet Feministiskt initiativs politik jämfört med liberalfeminismens, radikalfeminismens och den marxism/socialistiska feminismens idéer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; feminism; liberalfeminism; radikalfeminism marxism socialistiskt feminism;

  Sammanfattning : The Swedish political party Feministiskt initiativ, because of their name, gives a hint of connection to feminism as a theory. Therefore, the aim of the essay is to look for similarities and differences between liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism compared to Feministiskt initiativ ́s politics. LÄS MER

 4. 4. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 5. 5. Antifeministiska uttryck på internet : En kvaltativ analys av Andrew Tates idéer om manlig underordning och maskulinitetsideal utifrån tre feministiska teorier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oscar Ögren; [2024]
  Nyckelord :Male subordination; masculinity ideals; Manosphere; liberal feminism; radical feminism; queer theory;

  Sammanfattning : The aim of this study is to make visible and analyze how male subordination is described and which ideals of masculinity are highlighted as worthy of aspiration in material from internet personality Andrew Tate. The material consists of interviews and podcasts that are available on the internet. LÄS MER