Sökning: "stereotypes"

Visar resultat 1 - 5 av 1470 uppsatser innehållade ordet stereotypes.

 1. 1. “Varmt välkomna Ulla Löfven och hennes man statsministern” : En kritisk diskursanalys av genus i pratshower.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victoria Otternäs; [2022]
  Nyckelord :Genus; pratshow; kritisk diskursanalys; public service; Skavlan; Carina Bergfeldt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how female and male guests are portrayed in two talk shows that belong to public service, Carina Bergfeldt, and Skavlan. Research questions including examining characteristics, topics and roles of the various guests are also applied in the talk shows. LÄS MER

 2. 2. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 3. 3. Afrosvenska kvinnors skildringar av förlossningsvården. En etnologisk studie om erfarenheter av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :Ethnology; AfroSwedish; perinatal care; experience stories; Etnologi; afrosvensk; perinatala vården; erfarenhetsberättelser;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine eight Afro-Swedish women's lived experiences of perinatal care in Sweden. The material has been produced through qualitative interviews to investigate the extent to which colonial stereotypes continue to affect Afro-Swedish women in perinatal care. LÄS MER

 4. 4. Svartskallar - alltid stämplade för något : En semiotisk innehållsanalys av Stors musikvideo "Svartskallar"

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natasa Cigarcic; [2022]
  Nyckelord :Hip Hop; Semiotic analysis; Music Video; Racial prejudice; Social Class.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out through semiotic analysis and rhetorical tools how the music video “Svartskallar” performed by Swedish artist Stor is being mediated and perceived. The word svartskallar is a Swedish slur and derogatory term used towards immigrants and people of other descent than Scandinavian/Arian. LÄS MER

 5. 5. Gender stereotypes and fundraising: A qualitative study on female entrepreneur's experience of raising external capital in the Swedish market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carolina Westin; Anousha Parvaneh; [2022]
  Nyckelord :Female entrepreneurship; Diversity; Equity fundraising; Gender stereotypes;

  Sammanfattning : More capital than ever is invested in Swedish tech startups, but only 1% of the capital goes to female-founded companies. The same trend is observed on the global level. LÄS MER