Sökning: "major"

Visar resultat 1 - 5 av 12785 uppsatser innehållade ordet major.

 1. 1. Materialitet som aktant. Stonehenge, Mossen och Lindholm Høje - tre exempel på aktanter för liminalitet och begravningspraktik i tre olika tidsperioder

  Master-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2021-03-18]
  Nyckelord :Stonehenge; bogs; Gundestrup cauldron; Eutin figures; Stone ships; liminality; actants; emotional charge; hybridity; seriality;

  Sammanfattning : The purpose is to examine three materialities: Stonehenge, bogs (represented by Gullåkra, Rævmose, Aukamper Moor) and stone ships at Lindholm Høje. By focusing on their actantial function in relation to liminality and burial practises, the study aims at contributing with new interpretations of materiality, actants and liminality. LÄS MER

 2. 2. The Correlation of Workability and Mechanical Strength in air lime binders with different aggregates and pozzolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Natalia Ioanna Dedousi; [2021-03-16]
  Nyckelord :conservation; air-limes; binders; aggregates; pozzolan;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 60 HECSecond Cycle2021:4.... LÄS MER

 3. 3. BYGGNADSFACKET I FÖRÄNDRING Hur den fria rörligheten påverkat det svenska byggnadsfacket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tommy Öberg; [2021-03-15]
  Nyckelord :Union. Integration. Neofunctionalism. Laval;

  Sammanfattning : The labour union has been through some major changes since the swedish adoptation of the free movement that came with the membership of the EU.The aim of this essay is to see how the construction union in sweden had to change their way of working with the labourmarket with these changes. LÄS MER

 4. 4. Energikonsumtionsprediktion med expanding window approach - En undersökning med syfte att skapa dimensioneringsunderlag för framtida elnätsutbyggnader, i samarbete med Kungälv energi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tim Emanuelsson; [2021-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The impact of electric or hybrid vehicles and photovoltaic systems of a households energy consumption is a growing problem for energy grid owners. As the two increase in popularity the variance of energy consumption between two households in the same area is growing. LÄS MER

 5. 5. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER