Sökning: "major"

Visar resultat 1 - 5 av 16266 uppsatser innehållade ordet major.

 1. 1. BETTER SAFE THAN SORRY? En kvantitativ studie om sambandet mellan uppfattningar om hot och inställning till Nato, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Richard; [2024-03-18]
  Nyckelord :Nato; utrikespolitik; politiska attityder; internationella kriser; hotuppfattningar; Rysslands invasion av Ukraina NATO; foreign policy; political attitudes; international crisis; threat perceptions; Russian invasion of Ukraine;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine in 2022 has not only altered the security landscape in Europe but also raised questions about NATO. According to scholars, the war has contributed to great concerns about the future of Europe, about defense and safety. LÄS MER

 2. 2. Populärt med populism? En kvantitativ och kvalitativ analys om alternativmediers populistiska uttryck i rapporteringen om terrordådet mot svenskar i Bryssel 2023

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Berglund; Hillevi Olsson; Lovisa Proos; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the populism aspect within alternative right-wing and left-wing media. It is carried out by conducting a quantitative study combined with a qualitative study for closer analysis. LÄS MER

 3. 3. "DE VILLE JU VÄCKA KÄNSLOR, JA, OCH DET FUNKADE”. En kvalitativ studie om visuell storytelling ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Pol Almirall Sola; Tindra Örnroth; [2024-03-11]
  Nyckelord :Storytelling; visuell kommunikation; visuell storytelling; narrativ teori; scheman; dynamisk uppmärksamhetsteori; teorin för visuellt framträdande faktorer; reklamfilm;

  Sammanfattning : In a constantly and rapidly developing world where the environment, human rights and inclusivity has become more important topics on the agenda than ever before, companies have had to adapt their marketing strategies to fit society's new expectations and standards. This has led to a shift in focus – from directly selling a product to now selling a brand. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattningar om inputlegitimitet påverkar valdeltagandet i valet till Europaparlamentet -En kvantitativ undersökning av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matteus Bergström; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout the existence of the European Union, the voter participation in the elections to the European parliament have remained on a comparatively low level. In each member state, participation in these elections have remained on a lower level than in elections to their respective national parliaments, often by a significant margin. LÄS MER

 5. 5. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER