Sökning: "major"

Visar resultat 1 - 5 av 12565 uppsatser innehållade ordet major.

 1. 1. Arenorna En studie om planeringen av Göteborgs nya evenemangsområde och arenornas ställning inom kulturvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Wackfelt Sebastian; [2021-01-13]
  Nyckelord :Stadiums; Sport facilities; Integrated conservation; planning processes;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:17.... LÄS MER

 2. 2. Microstructural evolution of ice under simple shear deformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carina Liebl; [2021-01-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To investigate microstructure in ice deformed under simple shear conditions experimentswere performed with artificial polycrystalline ice and natural ice samples form Vatnajökullglacier in Iceland. A new deformation apparatus was tested and results from deformationwere compared to literature to validate the method. LÄS MER

 3. 3. Inhibition of different strains of Streptococcus mutans at different concentrations of Fluoride and Chlorhexidine

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Christian Tutumlu; André Lund; [2021]
  Nyckelord :Streptococcus mutans; Fluoride; Chlorhexidine; SpaP A; SpaP B; SpaP C; Cnm Cbm.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The most common species associated with dental caries is Streptococcus mutans. Different Streptococcus mutans adhesion biotypes, SpaP A/B/C and Cnm/Cbm, with ability to predict individual caries development have recently been identified. LÄS MER

 4. 4. Application of HEC-HMS modelling on River Storån,Model evaluation and analysis of the processes by using soil moisture accounting loss method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Pooja Makki Vijayaprakash; [2021]
  Nyckelord :River Storån; HEC-HMS; SMA; streamflow; baseflow; evapotranspiration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : River Storån, a major tributary of Lake Bolmen which is a source of fresh water to Skåne county of Sweden is found to alter the color of water in the lake due to the presence of natural organic matter. Hence it is of utmost importance to study the river to understand the dynamics of generation and flow of water from the river to the lake. LÄS MER

 5. 5. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Erik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

  Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER