Sökning: "communication in organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 1327 uppsatser innehållade orden communication in organisation.

 1. 1. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljön inomslutenvård under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Andersson; Tina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; hospital; nurse experience; work environment; arbetsmiljö; covid-19; sjukhus; sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön har både fysisk och psykisk betydelse för vårdkvaliteten. Under Covid-19-pandemin ändrades arbetsförhållandena markant och sjuksköterskor fick uppleva nya utmaningar i arbetsmiljön. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på sjukhus under covid-19-pandemin. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av etiska dilemman i palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Amelia Lempert; Linn Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Ethical dilemmas; experiences; palliative care; person-centered care; nurses; teamwork.; Etiska dilemman; erfarenheter; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär den vård som ges i livets slutskede för att stödjaoch lindra patientens lidande. Alla yrkesverksamma sjuksköterskor kommer stötapå palliativ vård i sitt omvårdnadsarbete. Personcentrerad vård är en avsjuksköterskans kärnkompetenser och är central i palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Qupic - Design Therapy?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Salim Jawaied; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : According to a recent report by “Syria Relief” organisation, 75% of the Syrian Refugees who left Syria in the last six years are suffering from at least seven symptoms of Post-traumatic stress disorder (PTSD). Youth refugees are not finding the support they need; some of them are not even aware that they need it, which leads to a lack of communication and understanding in the evaluation of their mental state. LÄS MER