Sökning: "communication in organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 1093 uppsatser innehållade orden communication in organisation.

 1. 1. Faktorer som påverkar det korta mötet med personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Asplund; Rosa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; short meeting; factors; communication; person-centred care; time; Demenssjukdom; korta mötet; faktorer; kommunikation; personcentrerad vård; tid;

  Sammanfattning : Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 3. 3. "Man vill inte bli en mänsklig version av en digital tjänst" : en studie om turistbyråns avveckling i Uppsala och Malmö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofie Larsen; Camilla Spång; [2020]
  Nyckelord :Decommission; Information- and communication technology; Stakeholders; Digitalisation; Visitor center; Hospitality.;

  Sammanfattning : Abstract The study began out of curiosity to research stakeholders perception about decommissioning visitors centers in Sweden. Decommissioning visitors centers is an ongoing trend caused by the change in visitor behaviour. A major cause to this change is the new information- and communication technologies such as more advanced digital platforms. LÄS MER

 4. 4. SAS kriskommunikation : Pilotstrejken 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Richter; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; ethos; imagereparerande; SAS och Skandinaviska pilotföreningarna;

  Sammanfattning : During early summer of 2019, Scandinavian Airlines System (SAS) reported that the Scandinavian pilots’ associations in Sweden, Norway and Denmark were on strike. SAS and the Swedish Air Line Pilots Association (SPF) had not been able to agree on new terms. LÄS MER

 5. 5. Ledare och medarbetares kommunikation i förändringsprocesser : En kvalitativ fallstudie inom en kommunalverksamhet för att betona ett modernt kommunikationsperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Delgash Levin; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; information; ledarskap; medarbetare; förändringsprocess; omorganisation; delaktighet; engagemang; motstånd;

  Sammanfattning : Present day enterprise and public sector are organisations subject to constant change, that is they are not stable over time. Most organisations adapt to surrounding change. A successful implementation of change in any organisation requires an interacting of more than one factor. LÄS MER