Sökning: "decentralization"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet decentralization.

 1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 2. 2. EU-KOMMISSIONEN OCH DEN ÖKANDE BOLAGSSKATTEKONKURENSEN - En jämförande textanalys av ställningstaganden från Kommissionen angående skattekonkurrensen av bolagsskatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Tedsjö; [2022-01-27]
  Nyckelord :Bolagsskattekonkurrens; Skatteplanering; Europeiska Kommissionen; Neofunktionalism; Liberal intergovernmentalism; Skatteharmonisering;

  Sammanfattning : Historically the European Commission is seen as a supranational institution that prefers the member states in EU to be unified. Corporate tax-competition within EU has grown over the years and as a result the European Commission has formulated actions related to tax-competition in communications to the European parliament. LÄS MER

 3. 3. Två former av religionsundervisning : En komparativ studie av religionsundervisning i Sverige och Ungern.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dominik Sándor; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; komparativ studie; Ungern och Sverige; konfessionell utbildning; sekulär utbildning;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine the existing differences between how religion istaught at secondary schools in Hungary and Sweden. Furthermore, this essay will also discussand strive to answer the three questions that are stated below: 1. LÄS MER

 4. 4. Prestanda- och användbarhetsanalys av decentraliserad ledger-teknik utvecklad med antingen SQL eller Blockkedja

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Asbai; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; ledger; cryptography; Hash; decentralization; relational database; SQL; Prototype; Blockkedja; ledger; kryptologi; Hash; decentralisering; relationsdatabas; SQL; Prototyp;

  Sammanfattning : B-SPORT+ är ett projekt som var intresserat av att utveckla en applikation för tips och vägledning inom fysisk träning anpassad till personer med funktionsnedsättningar. B-SPORT+ identifieradebehovet av en decentraliserad ledger i applikationen. LÄS MER

 5. 5. När skolan blev en marknad: en idéanalys av kommunaliserings- och friskolereformen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2022]
  Nyckelord :NPM; skola; marknadisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; kommunalisering; friskolereformen; idéanalys; idealtyp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 1980’s and the 1990’s several political reforms were implemented in the Swedish education system. The reformation led to a decentralization of the school responsibility and an increased market orientation in the Swedish school system. LÄS MER