Sökning: "decentralization"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet decentralization.

 1. 1. Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Pettersson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Förstelärare; karriärtjänstreformen; lärarlegitimation; lärarprofession; lärarlönelyftet; profession och skolreformer;

  Sammanfattning : Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Nyckelord :Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter för produktion med additiv tillverkning : - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shannon Sarlak; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Traditional manufacturing; Service elements; AM process; Additiv tillverkning; 3D printer; Traditionell tillverkning; Leveransserviceelement; AM processer;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. LÄS MER

 4. 4. Industry 4.0 as a Tool for Improvement in a Global Food-Supply-Chain : A Study on how Industry 4.0 can be Implemented in a Global Bakery Group

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Amanda Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; food industry; culture; industry transformation; global; FMCG; Industri 4.0; livsmedelsindustri; företagskultur; industriell transformation; globalt företag; bageri;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is at the moment one of the most talked-about topics amongst industry companies. Management teams of discuss the area as something they want to implement, but since it is an ongoing industrial revolution it cannot be implemented straight away. This study is looking into the subject of Industry 4. LÄS MER

 5. 5. Generating Value Through Blockchain Technology: The Case of Trade Finance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Sammanfattning : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. LÄS MER