Sökning: "organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 1323 uppsatser innehållade ordet organisationskultur.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsegenskaper och personlighetstester i organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Lundskog Magnusson; Julia Lindberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :personality tests; personality traits; personnel selection; Big Five; recruitment; wrong recruitment; personnel psychology; employment settings; job performance; validity; reliability;

  Sammanfattning : Att anställa rätt är för organisationer vitalt. Att rekrytera fel person kan skada organisationers effektivitet och kultur samt leda till stora finansiella kostnader varför det är av intresse för organisationer att identifiera vilka personlighetsegenskaper kandidater besitter. LÄS MER

 3. 3. Styrverktyg i en decentraliserad organisation : En fallstudie på Scania Oskarshamn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Liridon Gashi; Ella Karlsson; Alex Svensson Sandin; [2023]
  Nyckelord :control tools; decentralization; organizational structure; financial control; cultural control; cybernetic control; lean; styrverktyg; decentralisering; organisationsstruktur; ekonomistyrning; kulturstyrning; cybernetisk styrning; lean;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisation kan vara uppbyggd på många olika sätt varav decentralisering är ett av dem. Ekonomistyrverktyg som används inom en organisation är cybernetisk styrning, administrativ styrning och kulturstyrning. Även Lean benämns som ett starkt styrverktyg för en organisation. LÄS MER

 4. 4. From Chaos to Cohesion, Identifying Inter-team Dependencies in Large-scale Agile Organisations : A case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Anton Källström; Johan Westerberg; [2023]
  Nyckelord :Project Management; Dependencies; MNC; Automotive; Volvo Cars; Product Development; Agile; Agile Teams; Scaled Agile; Large-scale Agile; Scaled Agile Framework; SAFe; Planning; R D; Software; Software Development; Organizations; Collaboration; Communication; Innovation Management; Knowledge Management; Corporate Culture; Projektledning; Beroenden; MNC; Fordonsindustrin; Volvo Cars; Produktutveckling; Agilt; Agila team; Skalat agilt; Storskaligt agilt; Scaled Agile Framework; SAFe; Planering; R D; Mjukvara; Mjukvaruutveckling; Organisationer; Samarbete; Kommunikation; Innovationsledning; Kunskapshantering; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Product development is more complex than ever. Industries all over the world face intensified competition, forcing firms to improve their innovation performance. This involves integrating software development to a greater extent. As an effort to cope with such progression, agile project management methodologies have been adopted. LÄS MER

 5. 5. "Det nya normala" - Vad innebär det egentligen? : Organisationskulturens förändring i och med hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Axelsson; Frida Blomberg; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsförändring; aktivitetsbaserat kontor; hybridarbete; distansarbete; covid-19; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Undersökningen är skriven för att få en bild av hur organisationskulturen har förändrats i och med det förändrade arbetssätt som covid-19 pandemin bidrog med, samt vad som skulle göra att de anställda vill arbeta mer på kontoret. Följderna efter pandemin har skapat det “nya normala”, därigenom är det intressant att se hur det påverkar organisationerna och vad som händer inom dem. LÄS MER