Sökning: "organisationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 823 uppsatser innehållade ordet organisationskultur.

 1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
  Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER

 2. 2. The GRANULDISK way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lykke Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarskap; lärande organisation; långsiktighet; förändringsagenter; organisationskommunikation; förändringsledning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext och holistiskt fenomen som påverkar det dagliga arbetet i organisationer. På senare år har intresset växt för att studera organisationskulturer och om det är möjligt att förändra dessa. LÄS MER

 3. 3. Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Berg; Emilie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Grundad teori; Employer Brand; Employer Branding; Employer Branding Strategieer; Medarbetarretention och Organisationskultur; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Arbetets art: Kandidatuppsats Sidantal: 49 Titel: Kan organisationer behålla sina medarbetare med hjälp av Employer Branding? En kvalitativ analys av hur olika organisationer använder sig av intern Employer Branding Författare: Lisa Berg och Emilié Larsson Handledare: Agneta Wångdahl Flinck Datum: 2019-01-14 Sammanfattning: Den föränderliga arbetsmarknaden har resulterat i att det idag är svårare för organisationer att behålla kompetenta medarbetare. Detta eftersom arbetstagare idag har flexibla anställningsförhållanden som bidrar till att det blir lättare för dem att byta arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Att vara chef i en Facebookvärld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannah Lindell; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Facebook; Tillgänglighet; Relationer; Kommunikation; Organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en ökad tillgänglighet. Det är idag möjligt för chefer att arbeta var som helst, när som helst. Vilka konsekvenser detta bidrar med är ännu ostuderat. Det var därför relevant att intervjua chefer från olika branscher och på så vis ta reda på hur de använder sig av Facebook i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Organisationskulturella skillnader och dess samband med styrning : En fallstudie av ett multinationellt företag och dess uppköp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Winter; Sofia Ouchterlony; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; styrning; uppköp sammanslagningar; huvudkontor; autonomi; internationellt företagande;

  Sammanfattning : Organisationskultur, styrning och uppköp är ämnen som separat har forskats mycket kring inom internationellt företagande, men forskning som för dessa samman finns i liten omfattning. Denna studie kombinerar dessa begrepp och syftar därmed till att undersöka vilket samband skillnader i organisationskultur har med hur ett huvudkontor styr uppköpta enheter. LÄS MER