Sökning: "ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6820 uppsatser innehållade ordet ledarskap.

 1. 1. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 2. 2. THE SHOW MUST GO ON - En kvalitativ studie om scenkonstnärers upplevelser av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet inom scenkonstbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Aldenlöv; Lisa Carlund; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Scenkonst; Psykosocial arbetsmiljö; Fysisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur scenkonstnärer upplever deras arbetsmiljö och arbetet med deras fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta ansågs vara ett relevant forskningsområde då scenkonsten är en ovanlig bransch och utgör en utmanande kontext gällande arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 4. 4. Bollen är i rullning, men matchen är inte vunnen. En kvalitativ studie om jämställdhet inom fotbollen med fokus på kvinnliga tränare i barn- och ungdomslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Jakobsson; Freja Johansson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att samla in och analysera kvinnors upplevelser av att vara fotbollstränare i barn- och ungdomslag för att skapa förståelse för varför tränaruppdraget domineras av män. Genom att prata med kvinnor som är aktiva tränare idag samt observera kvinnliga tränare under fotbollsträningar har vi sökt få fördjupade insikter om vad kvinnors upplevelser och erfarenheter kan säga om utvecklingen mot jämställdhet bland fotbollstränare. LÄS MER

 5. 5. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER