Sökning: "Implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 4732 uppsatser innehållade ordet Implementering.

 1. 1. Kvalitetsackrediteringar för handelshögskolor och dess värdeskapande för studenterna. En kvantitativ studie om ackreditering på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zana Doroci; [2021-12-02]
  Nyckelord :ackreditering; ackrediteringsarbete; EQUIS; handelshögskolor; kvalité; värdeskapande;

  Sammanfattning : På en alltmer internationell marknad söker sig fler handelshögskolor till ett sätt att sticka ut bland mängden konkurrenter. Som vilken organisation som helst vill även universitet visa sina aktörer att de håller hög kvalité. LÄS MER

 2. 2. Ställföreträdares representation av 12- till 14-åriga klienter vid tvångsomhändertaganden - En undersökning av implementeringen av LVU:s bestämmelser om barnets bästa, barnets rätt att få sin inställning klargjord och barnets rätt att få sin vilja beaktad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2021-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ställföreträdare för barn i LVU-mål hanterar gränsdragningen mellan barnets "subjektiva" vilja och dess "objektiva" intresse när de avgör vad som är bäst för barnet.Uppsatsen genomfördes i syfte att ta reda på i vilken utsträckning ställföreträdare för barn under 15 år tillämpade LVU:s bestämmelser i 36 och 1 § LVU i enlighet med lagstiftarens intentioner. LÄS MER

 3. 3. Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Linda Lüttichau-Holm; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Baggrund: I perioden 2011 til 2020 forekom 22 MRSA udbrud med i alt 411 smittede personer på neonatale afdelinger i Danmark. MRSA udbrud kan forebygges ved overholdelse af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Studiet har fokus på adfærd og påvirkende faktorer, omkring infektionshygiejniske forholdsregler, ift. LÄS MER

 4. 4. Vancomycinresistente Enterococcus faecium - udbruddet på Færøerne i 2015

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Lena Lambaa; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Baggrund: Det første udbrud på Landssygehuset (LS) med en multiresistent bakterie blev detekteret i foråret 2015. Vancomycinresistente Enterococcus faecium (VRE) blev fundet i kliniske prøver hos multimorbide patienter. Kilden var hospitalerne i Storkøbenhavn. LÄS MER

 5. 5. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV DISTANSKONTAKT VIA VIDEOLÄNK I PRIMÄRVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lena Zetterberg; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; kvalitativ; primärvård; telerehabilitering; theoretical domains framework; video;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitala vårdtjänster pågår och distanskontakt via videolänk (DV) är en ny vårdkontakt inom primärvårdsrehabilitering i Västra Götalandsregionen. För att stödja utvecklingen behövs kunskap om vilka möjligheter och hinder finns i samband med implementering av DV... LÄS MER