Sökning: "TOE-model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet TOE-model.

 1. 1. AI-readiness inom livsmedelsbranschen : En kartläggning av nordiska livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Holmberg; Julia Nordgren; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI-readiness; AI-technology; TOE-model; food industry; the Nordic; Artificiell Intelligens; AI-readiness; AI-teknik; TOE-modellen; livsmedelsindustrin; Norden;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar i framtiden, varav en är att erbjuda och producera livsmedel till en växande population på ett hållbart sätt. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att implementera AI-teknik som kan användas för att effektivisera och främja hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 2. 2. A qualitative study of Investigating the adoption of blockchain technology in higher education

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Tahere Roshanzade; [2023]
  Nyckelord :Blockchain Technology; Distributed ledger; Application; Academia; Higher education; Blockchain in education; TOE Model; TAM theory; Qualitative stud;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate the existing state of adoption of blockchain technology in higher education, exploring the obstacles, and potential associated with its implementation to provide an updated and concise overview of the challenges and assess the feasibility of adopting blockchain in higher education.This research includes a literature review to examine the current status of blockchain in higher education. LÄS MER

 3. 3. Blockchain for supply chain transparency and traceability - A contingency framework to implementation challenges.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Robin Cording; Johan Lückander; [2023]
  Nyckelord :Blockchain Technology; Supply Chain; Sustainability; Transparency; Traceability; TOE-model; Technological-; Organizational-; Ecosystem-; Environmental challenge;

  Sammanfattning : Purpose - Blockchain technology holds immense potential in increasing transparency in supply chains. However, little is known about the implementation challenges and ways to address them. LÄS MER

 4. 4. Perception of Blockchain Technology in the Financial Service Industry : Is the hype surrounding blockchain technology warranted?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Mörk Odunlami; Damilola John Samuel; [2023]
  Nyckelord :Blockchain technology; Financial service industry; Perception; Financial technology; Decentralized finance;

  Sammanfattning : The emergence of new digital financial technologies such as Blockchain technology,  has brought about new challenges and disruptions to the financial service industry. Despite its transformative potential, the problem is that its adoption has been hesitant and sporadic. LÄS MER

 5. 5. The Strategic Adoption of Additive Manufacturing in the orthopedic industry in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Louis Bertrand Ndangamira Shema; [2022]
  Nyckelord :Additive manufacturing; orthopedic; surgeon; framework;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is another name for rapid prototyping and 3D printing (3DP), an advanced manufacturing technology that creates 3D objects. AM's ability to produce complex shapes in industrial production is one of its chief advantages. LÄS MER