Sökning: "Supply Chain"

Visar resultat 1 - 5 av 2108 uppsatser innehållade orden Supply Chain.

 1. 1. Livsmedelsbutikers frukt- och grönsakssvinn : En kvalitativ intervjustudie om orsaker och åtgärder till matsvinn i livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alfred Norling; [2022]
  Nyckelord :Food waste; Grocery stores; Measures; Causes; Matsvinn; Livsmedelsbutiker; Åtgärder; Orsaker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär en tredjedel av all mat som produceras från alla delar i leveranskedjan slängs, trots att 870 miljoner av värdens invånare svälter. Samtidigt orsakar matsvinn omfattande växthusgasutsläpp och kostar samhället stora summor pengar. LÄS MER

 2. 2. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Nyckelord :offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. LÄS MER

 3. 3. Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer: Barriers and solutions for implementing a take back system in the US

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Ellen Pellosniemi; Ebba Lundgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; e-waste take back; stakeholder barriers; B2B incentivization; solution prioritization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : So far, over 50 million tonnes of e-waste have been generated globally (World Economic Forum, 2019), raising the question of the role of circular economy in combating climate change (Ellen MacArthur Foundation, 2021). This thesis explores the opportunities for Axis Communications to introduce a take back system for recycling decommissioned products in the US. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsrisker vid hantering av data i molntjänster : Hur säkerhetsrisker kan uppstå vid hantering av lagrade data i molntjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Evelina Lindqvist; Sara Erdefelt Morell; [2022]
  Nyckelord :Cloud service; cloud provider; ethics; security and integrity; Molntjänst; molnleverantör; etik; säkerhet och integritet;

  Sammanfattning : Molntjänster är idag en modern datateknik för outsourcing av datalagring. Tekniken leder till fördelar som ökad flexibilitet, minskade kostnader och anses minska risker för att förlora viktiga data samt information. LÄS MER

 5. 5. Additive Manufacturing solving Spare Parts Challenges within Heavy Equipment Industry

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ayad Namik; [2022]
  Nyckelord :Spare part management; spare part of heavy equipment; additive manufacturing for spare parts; product development; and design for additive manufacturing;

  Sammanfattning : Background Companies which operate within heavy equipment are highly dependent on a continuous spare part stream to minimise their production downtime. The disruption of the pandemic known as Covid19 has brought the global supply chain to its knee, and countless companies have been affected by the global supply shortage. LÄS MER