Sökning: "titel"

Visar resultat 1 - 5 av 3395 uppsatser innehållade ordet titel.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 2. 2. Elefanten i rummet : en fenomenologisk intervjustudie om hur barn som växer upp med våld upplever att det talas om våldet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Åker; Emelie Stål; [2021]
  Nyckelord :våld i hemmet; bevittna våld; respons;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med vuxna individer som vuxit upp i hem där det förekommit våld. Uppsatsen behandlar respondenternas upplevelser av om och hur det talades om våldet samt den respons de upplevt från utomstående kopplat till våldet. LÄS MER

 3. 3. Eine lebenslange Beziehung : Peter Handke und seine Mutter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paolo Aracri; [2021]
  Nyckelord :Peter Handke; Maria Handke; Mutter-Sohn-Beziehung; Selbstmord; Nobelpreisträger.;

  Sammanfattning : Peter Handke gilt als einer der bekanntesten modernen österreichischen Schriftsteller.Obwohl sehr umstritten, bekam er 2019 den Literaturnobelpreis. Zeuge seiner Stilkunst istdie Erzählung Wunschloses Unglück. Schon im Titel spürt man einen grundlegendenWiderspruch in der Mutter-Sohn-Beziehung. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
  Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

  Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER

 5. 5. Titeln må vara Borttappad, men det är inte dess läsare : Hur Shaun Tans bilderbok Borttappad subtilt leder dess läsare framåt och engagerar till en närmare läsning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER