Sökning: "hunger"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet hunger.

 1. 1. Kan supplementering med inulin eller oligofruktos minska aptiten hos personer med övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Aula; Ninni Nilsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Inulin; oligofruktos; hunger; aptit; övervikt; fetma; Visual Analogue Scale; VAS; oligofructose; appetite; overweight; obesity;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can Supplementation with Inulin or Oligofructose Decrease Appetite in Adults with Overweight or Obesity?- A Systematic ReviewAuthors: Johanna Aula and Ninni NilssonSupervisor: Sofia KlingbergExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 25, 2021_________________________________________________________________________Background: Overweight and obesity is a serious public health problem. It is associated with premature death and several diseases. LÄS MER

 2. 2. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 3. 3. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 4. 4. The Return of Hunger: A Case Study of Boko Haram and Its Impacts on Food Insecurity in North-Eastern Nigeria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Gråby; [2021]
  Nyckelord :food insecurity; Boko Haram; North-Eastern Nigeria; intrastate conflict; agriculture; humanitarian aid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Food insecurity is increasing globally again after declining for decades, and in Nigeria alone 13 million people are experiencing food insecurity. Particularly in North-East Nigeria food insecurity has reached emergency levels. LÄS MER

 5. 5. Nyttodjur istället för skadedjur? : En undersökning om innovativ livsmedelsproduktion inom småskalig potatisodling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Martina Bergström; [2021]
  Nyckelord :Potatis; Insekter; Foodtech; Foodtech; Cirkulär design; Nudging;

  Sammanfattning : FN:s globala mål nummer två är att se till att avskaffa all hunger. För att uppnå detta så ska man bland annat säkra tillgången till näringsriktig mat för alla. Denna studie syftar till att undersöka hur skadedjur inom småskalig potatisodling kan ses som nyttodjur. LÄS MER