Sökning: "gender patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden gender patterns.

 1. 1. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa under och efter klimakteriet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Larsson; Stina Nyström; [2019]
  Nyckelord :Klimakteriet; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiologiska förändringar som uppstår till följd av menopaus kan ha en stor inverkan på kvinnor, både sexuellt och på andra plan i livet. Den sexuella hälsan är en stor del av människors identitet och påverkar upplevelsen av välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Street-Level Bureaucrats in Homa Bay County, Kenya – A bottom-up implementation analysis of the policies on malaria and gender inequalities

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vindar Fritzell; [2019]
  Nyckelord :Community health volunteers; Street-level bureaucrats; Kenya; Policy implementation; Gender; Malaria in Pregnancy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fight against malaria in Kenya is tightly connected to gender inequalities. The traditional gender roles in some households create exposure patterns that affect the most vulnerable groups: pregnant women and children. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU? : En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :EU; equality; strategy; new institutionalism; historical institutionalism; case study; process tracing; EU; jämställdhet; strategi; nyinstitutionalism; historisk institutionalism; fallstudie; process tracing;

  Sammanfattning : This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. LÄS MER

 5. 5. Man, mus eller kanske bara människa? : En kvalitativ studie om manliga förskollärare och deras uppfattningar kring traditionella könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Råström; Mika Johansson Linered; [2019]
  Nyckelord :Män i förskolan; könsmönster; jämställdhet; förskollärare.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur manliga förskollärare uppfattar traditionella könsmönster i sitt arbete. Studien genomfördes med en kvalitativ ambition och semi-strukturerade intervjuer med åtta manliga förskollärare utgjorde grund för studien. LÄS MER