Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården : distriktssköterskans upplevelser med patientsäkerheten i fokus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sebastian Salazar; Emelie Svanberg; [2019]
  Nyckelord :delegering; patientsäkerhet; hemsjukvård; distriktssköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Hemsjukvård innebär vård som ges i patientens hem och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Vården genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en särskild medicinsk uppgift. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets påverkan på patientsäkerhet, kvalitet på vården, produktivitet och effektivitet samt sjuksköterskors trivsel på arbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Boudin; Erika Lundström; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; omvårdnad; sjuksköterskor; trivsel på arbetet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprofessionen innebär att vara ledare och självständigt ansvaraför omvårdnaden. Sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en rad faktorer, exempelvis arbetsbelastning och att ha meningsfulla arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Personalomsättning i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Faton Elioti; Konstantin Sidiropoulos; [2019]
  Nyckelord :Administration; arbetstillfredsställelse; arbetstrivsel; förväntan; medarbetare; personalomsättning; projektledare; psykosocial arbetsmiljö; roller; samverkansprojekt;

  Sammanfattning : Vi studerar ett samverkansprojekt som kännetecknas av hög personalomsättning. Vi undersöker hur medarbetare som valt att lämna samverkansprojektet upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i samverkansprojektet. LÄS MER