Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER

 2. 2. Känsla av tillhörighet bland intensivvårdssjuksköterskor – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Clara Ankarhem; Mikael Sand; [2023-06-26]
  Nyckelord :Känsla av tillhörighet; intensivvård; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvård vårdas svårt sjuka patienter. Arbetet som intensivvårdssjuksköterska är komplext och krävande, vilket innebär att intensivvårdssjuksköterskor hanterar flera stressfaktorer. Dessutom präglas intensivvården av hög personalomsättning och brist på intensivvårdssjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Guldklocka för trogen tjänst - ett minne blott? En fallstudie som studerar vilka motivationsfaktorer samt behov som uttalat beaktas och hur dessa praktiseras i realiteten inom ett callcenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ankarås; Oskar Zander; [2023-02-16]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; behov; callcenter; personalomsättning; organisatoriskt hyckleri; löskoppling;

  Sammanfattning : Trenden att byta arbetsplats mer frekvent har ökat de senaste åren, och antas inte vända. Detta innebär stora utmaningar för organisationer, särskilt callcenters. LÄS MER

 4. 4. Kriminalvårdares tillämpade copingstrategier för att hantera sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Rehnberg; Liselotte Rojas Urrutia; [2023]
  Nyckelord :correctional officers; coping-strategies; workload; overcrowding; understaffing;

  Sammanfattning : Det föreligger en svårhanterlig arbetssituation med platsbrist och underbemanning inom Kriminalvården. En genomgående kris med överbeläggningar och hög personalomsättning medför en genomträngande arbetsbelastning. Tidigare forskning är begränsad i omfattning både nationellt och internationellt. LÄS MER

 5. 5. Varför väljer anställda att stanna i en organisation? : Hur en stor svensk organisation med låg personalomsättning aktivt arbetar för att bibehållande anställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Forsell; Carl Rådfeldt; [2023]
  Nyckelord :Bibehålla anställda; personalomsättning; arbetsklimat; passform; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Då arbetsmarknaden numera kännetecknas av en hög rörlighet, där individer som ofta byterarbete, behöver organisationer förstå varför anställda väljer att stanna kvar. Syftet med studienär att öka förståelsen för varför anställda väljer att stanna i en organisation samt att dra lärdomarfrån hur en organisation aktivt arbetar med bibehållandet. LÄS MER