Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. Behålla personal. En kvalitativ fallstudie om hur ett stort svenskt företag arbetar för att minska ersonalomsättning bland tjänstemän.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Örskov Praetorius; Vincent Langhard; [2022-02-16]
  Nyckelord :Personalomsättning; jobbsenioritet; tjänstemän; behålla personal;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning bland tjänstemän riskerar att påverka företag negativt i form av höga personalomkostnader som drabbar företag rent ekonomisk med långa utbildningstider, kompetens som dräneras från organisationen och en påverkad företagskultur. Teori och forskning visar att det är flera områden som företagen och dess ledning kan arbeta med för att minska personalomsättningen. LÄS MER

 3. 3. Är det hållbart att vara chef? : En kvalitativ studie om vilka faktorer som första linjens chefer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen upplever påverkar deras hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jacqueline Broere; Emelie Hultin; [2022]
  Nyckelord :första linjens chefer; hälsa; arbetsmiljö; relationer; stöd; struktur; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Första linjens chefer arbetar idag med höga krav och en hög arbetsbelastning, vilket bidrar till en hög personalomsättning och ökad frekvens av sjukskrivningar hos chefer. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som första linjens chefer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen upplever påverkar deras hälsa. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevda hinder och möjligheter under vårdande tid med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Asp; Marie Wallin; [2022]
  Nyckelord :patienters upplevelser; vårdande tid; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Den legitimerade sjuksköterskan förväntas arbeta utifrån sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Brist på sjuksköterskor leder till bemanningsbrist, hög personalomsättning och tillfällig personal vilket ger negativa konsekvenser för patientsäkerheten och vårdupplevelsen för patienten. LÄS MER

 5. 5. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Samuel Nord; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER