Sökning: "they"

Visar resultat 1 - 5 av 67238 uppsatser innehållade ordet they.

 1. 1. DEMOCRATIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE A cross-country study on the environmental effects of equal citizen political participation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :isabel wilson; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research on countries’ environmental sustainability practices has amassed in conflicting results why some nation states perform better (or worse) than others. Some studies determine that it is the country’s level of development and quality of government that determines stringency in environmental regulation and policy, while others point to states’ level of democracy and quality of democratic principles as the main supporting pillars tosustainability. LÄS MER

 2. 2. THE EDUCATION EFFECT – GENERATIONAL DIFFERENCES IN DISGUISE? A longitudinal comparative study examining reasons for the liberalizing effect of education on socio-cultural attitudes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2021-07-20]
  Nyckelord :education; socio-cultural attitudes; generations; socialization; comparative;

  Sammanfattning : The rise of a socio-cultural political dimension in post-industrial societies has substantially changed former patterns of political conflicts. Prior research has established that the level of education is the most predictive characteristic for different individual positions within this value-based dimension. LÄS MER

 3. 3. "IS INTERNATIONAL AFFAIRS TOO HARD FOR AZERBAIJANI WOMEN?" MFA Azerbaijan as A Gendered Institution

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salima Ismayilzada; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to examine MFA Azerbaijan as a gendered institution for studyingthe status of Azerbaijani women in international affairs. Following this research aim, the thesis relies on three sets of theoretical factors (institutional sex ratios, hierarchies and divisions of labour, gender rules and norms). LÄS MER

 4. 4. IRAN -US CONFLICT 2020: LIVE ESCALATION ON TRUMP KILLING OF SOLEIMANI IN IRAQ

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ali Abulahma; [2021-07-20]
  Nyckelord :Assassination; Escalation; Iraq; Iran; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : This dissertation is engaging and contributes to the contemporary research on the distinguished transformations of American Iranian relations in the post-Soleimani era. It is represented dangerous and unprecedented escalation steps. LÄS MER

 5. 5. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER