Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 2087 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid postoperativt delirium

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Björefeldt; Julia Linnell; [2023-03-15]
  Nyckelord :Nursing interventions; nursing care; prevention; postoperative delirium; confusion; nurse.;

  Sammanfattning : Background: The risk of suffering from postoperative delirium in elderly people undergoing surgery is as high as 80%. Thus, old age is associated with getting postoperative delirium and the incidence increases with higher age. Nursing interventions have proven to be of great importance to prevent and treat postoperative delirium. LÄS MER

 2. 2. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Nyckelord :Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Sammanfattning : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. LÄS MER

 3. 3. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 4. 4. Vårda patienter vid vårdplatsbrist : Sjuksköterskors upplevelser på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Siirilä Gustafsson; Adam Ullisgård; [2023]
  Nyckelord :emergency department; hospital bed shortage; nurse; nursing care; patients awaiting admission; akutmottagning; inläggningsklar patient; omvårdnad; sjuksköterska; vårdplatsbrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning har som mål att bedöma, vårda och stabilisera akut sjuka patienter. De patienter som behöver fortsatt vård kommer att läggas in på en vårdavdelning. Vårdplatsbristen leder till att patienter blir kvar på akutmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Johannesört – effektiv behandling vid infektioner? : Medicinalväxten Hypericum perforatum L. och dess antibakteriella aktivitet mot multiresistenta Staphylococcus aureus 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amelie Carlsson; [2023]
  Nyckelord :antibakteriell aktivitet; buljongspädningsmetoden; antibiotikaresistens; Hypericum perforatum L.; Staphylococcus aureus; in vitro;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is a rapidly increasing and serious global problem, with infectious diseases currently being the second leading cause of death worldwide. The World Health Organization (WHO) has estimated that 700,000 people worldwide die each year as a result of antibiotic resistance, and this number is projected to rise to 10 million per year by 2050 if no action is taken. LÄS MER