Sökning: "treat"

Visar resultat 1 - 5 av 1904 uppsatser innehållade ordet treat.

 1. 1. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 2. 2. Government and Power in Young Adult Dystopias

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Hanna Persson; [2022]
  Nyckelord :literature; young adult literature; YA; dystopian fiction; dystopia; dystopias; dystopian literature; politics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Dystopian fiction first appeared as a literary genre in the 1870s and has since been known to conduct social criticism of the real world in a futuristic, fictive form. As it has evolved during the 20th century it has grown into a widely researched topic. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter att möta patienter med en annan kulturell bakgrund : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Dinah Olsson; Amelie Choulet; [2022]
  Nyckelord :Nurse experience; nursing; transcultural; Omvårdnad; sjuksköterskans erfarenhet; transkulturell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljoner av människor rör sig ständigt mellan länder av olika orsaker. Det är vanligt att sjuksköterskor vårdar och bemöter människor med en annan kulturell bakgrund. Forskning visar på att hälsoproblem hos migranter skiljer sig från den inhemska befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 5. 5. Språk som mänsklig rättighet - minoritetsspråkens plats i den nationella politiken : En jämförande studie mellan Sverige och Frankrike.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Linguistic human rights; Mänskliga rättigheter; språkpolitik; EU; minoritetsspråk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : This text compares the language policies of Sweden and France with the aim to see how these two countries define and treat their minority languages. Two indicators of language rights were developed by using “Linguistic human rights” (Skutnabb-Kangas, Phillipson & Rannut 1995:1–22) as a starting point. LÄS MER