Sökning: "HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 785 uppsatser innehållade ordet HIV.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Att se personen bakom diagnosen : -En litteraturstudie om sjuksköterskors attityd till att vårda patienter med hiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida-Sophia Jonsson; Anna Reiser; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; vårda; hiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 var omkring 38 miljoner människor i världen smittade med hiv (World health organisation, 2020). Hiv är en sjukdom förenad med stigmatisering och diskriminering. Negativa attityder bland sjuksköterskor gentemot personer med hiv riskerar att äventyra välbefinnandet hos personer med hiv. LÄS MER

 3. 3. Att ”komma ut” som våldsoffer – ett dubbelt stigma? : En scoping review om partnervåld i samkönade relationer mellan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Elvius; Mathilda Schlömer; [2021]
  Nyckelord :violence; men; same-sex relationship; stigma; hbtq; msm; ipv; homosexual.; våld; samkönad relation; stigma; hbtq; msm; ipv; män; homosexualitet; relationsvåld.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva och diskutera forskningen avseende partnervåld i samkönade relationer mellan män samt att undersöka faktorer som påverkade våldet, och analysera våldsutsatta mäns upplevelser av hjälpsökande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån scoping-review metodik. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med hiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Bäckman; Pernilla Ericsson Armgren; Anna-Fia Jarstig; [2021]
  Nyckelord :hiv; knowledge; education; stigma; fear.; hiv; kunskap; utbildning; stigmatisering; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med hiv utsätts för stigmatisering både av samhället och avsjukvårdspersonal. En sjuksköterska ska ha en vilja att ge god vård och kunskap omhiv och dess smittvägar. Trots detta ses stora kunskapsluckor som resulterar i attpersoncentrerad vård blir åsidosatt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta och vårda patienter med HIV ur ett globalt perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rawadee Sangjun; Bella Chalee; [2021]
  Nyckelord :Attityd; HIV-infektion; Omvårdnad; Sjuksköterskan-patientrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund I världen lever idag cirka 38 miljoner människor med HIV. Framgångsrika antiviralaläkemedel som hämmar sjukdomsutvecklingen gör att mortaliteten minskar och personer med HIV kan leva ett långt och hälsosamt liv. LÄS MER