Sökning: "paper"

Visar resultat 1 - 5 av 20638 uppsatser innehållade ordet paper.

 1. 1. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

  Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER

 2. 2. #BuyNowPayL8r -The Influence of Social Media on Consumer Credit Behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Lättman; Anton Rosdahl; [2020-07-03]
  Nyckelord :social media; consumer credit; indebtedness; behavioral economics; time preferences; social comparison; relative- income and consumption; normative perceptions; envy;

  Sammanfattning : Amplified by the introduction of the smartphone, which is now integrated in nearly every aspect of daily life, consumer credit-financed purchases are more accessible than ever and can now be spontaneously made in a matter of minutes. The aim of this thesis is to investigate the relationship between various financial decisions and time spent on social media (SMT). LÄS MER

 3. 3. THE ROLE OF CIRCUMSTANCES IN HUMAN ACTION ACCORDING TO AQUINAS The Hierarchy of Circumstances in Moral Evaluation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Huong Phan; [2020-07-03]
  Nyckelord :circumstance; accident; human action; moral action; end; object;

  Sammanfattning : Circumstances are the attendant properties of human action. Aquinas asserts that the end and object are the main factors in determining the moral value of human action, however, he also states that circumstances can play a role in evaluating moral actions. LÄS MER

 4. 4. ON AQUINAS’ PHILOSOPHY OF MIND. AQUINAS’ CONCEPTION OF THE BODY-SOUL RELATIONSHIP AND ITS RELATION TO SOME CONTEMPORARY THEORIES IN PHILOSOPHY OF MIND.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Shadrack Owusu; [2020-07-03]
  Nyckelord :Medieval Metaphysics; Aquinas; Body-Mind; Problem; Physicalism; Substance Dualism;

  Sammanfattning : In his question 75 and 76 of the Summa Theologiae, Thomas Aquinas argues that the human soul is related to the body as its form such that even after death, the soul has a natural inclination and affinity to the body. This position of Aquinas brings some questions to the fore when discussing him in contemporary philosophy of mind. LÄS MER

 5. 5. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER