Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Författarens bibel : Dialogiciteten i Gun-Britt Sundströms roman Maken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Dialogicitet; Intertextualitet; Gun-Britt Sundström; Bibeln;

  Sammanfattning : I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom Martina och Gustav. I dialog med Bibeln träder romanens olösliga dilemma fram: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. LÄS MER

 2. 2. Att cykla fritt är stort, att cykla sikkert är större : En jämförande studie om säker cykelinfrastruktur i Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mathias Alarcón; Madeleine Persson; [2018]
  Nyckelord :Cykel; säkerhet; cykelvägar; trafikkorsningar; infrastruktur;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kvalitativt undersöka och jämföra cykelinfrastrukturen i Stockholm och Köpenhamn och hur de  arbetar  för  att  uppnå  högre  säkerhet  för  cyklister.  Arbetet  bygger  på  tre  metoder,  textanalys  av  städernas kommunala  styrdokument  för  en  säkrare  cykelstad,  intervjuer  samt  observationer. LÄS MER

 3. 3. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 4. 4. Implementation av en vibrotaktil alarmklocka : Undersökning av lämpliga input-signaler och parametrar för ett behagligt och alert uppvaknande och tillhörande utvecklingskostnader

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Torbjörn Oliveira Lunå; [2018]
  Nyckelord :REM - rapid eye movement; embedded systems; traffic safety; calculations; tactile stimulation; REM - rapid eye movement; inbyggda system; trafiksäkerhet; kalkyler; taktil stimulering;

  Sammanfattning : Att köra fastän trötthet upplevs är en erkänd trafikfara. Om en förare idag kör när denne är trött klassas det som vårdslöshet i trafiken. Dock är det nästan omöjligt att vid en olycka påvisa att olyckan skedde för att en förare var trött. LÄS MER

 5. 5. Den svenska drönarregleringen ur ett flygsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Stenvall; [2018]
  Nyckelord :Transporträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, drones have increased in popularity. They create many opportunities, but drones also cause disruption to traditional aviation. The number of drone-related incidents around the world has increased steadily, and many consider it only a matter of time before a serious accident occurs. LÄS MER