Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Ambulanspersonalens erfarenhet av att samverka med polis och räddningstjänst i skadeområde : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jeanette Holberg; Niklas Thomasson Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; ambulance service; police; rescue service; accident site; ambulance incident command; Samverkan; ambulans; ambulanssjuksköterska; polis; räddningstjänst; skadeområde; sjukvårdsledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en allvarlig händelse krävs det att ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen samverkar för att nå bästa möjliga utfall vid arbetet i skadeområdet. Arbetet i skadeområdet styrs av tydliga föreskrifter och rutiner. LÄS MER

 2. 2. Att förlora framdriften : En studie av haverirapporter där en totalförlust av framdriften orsakade eller förvärrar olyckan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Bergqvist Pontus; [2022]
  Nyckelord :accident reports; accident; propulsion; shipping; prevention; haverirapporter; olycka; framdrift; sjöfart; förebyggande;

  Sammanfattning : Att förlora framdrivningsförmågan ombord på ett fartyg kan vara förödande och få stora konsekvenser. Examensarbetet har undersökt huruvida haverirapporter från Europas flaggstaters administrativa haveriutredningsorgan kan användas som underlag vid förebyggande och jämförande studier av orsaker till förlust av framdrift ombord på fartyg. LÄS MER

 3. 3. Fallpreventiv träning med mobilapplikation : Påverkar träningsmängden benstyrka, balans, hälsorelaterad livskvalité och fallrädsla?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johan Moberg; Oskar Sandström; [2021]
  Nyckelord :fall prevention; training; older people; community dwelling; leg strength; balance; fear of falling; health realted quality of life; mobile application; dosage; fallprevention; träning; äldre personer; ordinärt boende; benstyrka; balans; fallrädsla; hälsorelaterad livskvalité; mobilapplikation; dosering;

  Sammanfattning : Introduktion  Fallolyckor är den vanligaste typen av olycka hos äldre personer och det finns behov av nya fallpreventiva åtgärder där fysisk träning med mobilapplikation är en möjlighet. Syftet med studien var att undersöka om träningsmängden påverkar effekten av ett års fallpreventiv träning med mobilapplikation för äldre personer i ordinärt boende mätt i funktionell benstyrka, upplevd balans och benstyrka samt fallrädsla och hälsorelaterad livskvalité hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 5. 5. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER