Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Fallpreventiv träning med mobilapplikation : Påverkar träningsmängden benstyrka, balans, hälsorelaterad livskvalité och fallrädsla?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Johan Moberg; Oskar Sandström; [2021]
  Nyckelord :fall prevention; training; older people; community dwelling; leg strength; balance; fear of falling; health realted quality of life; mobile application; dosage; fallprevention; träning; äldre personer; ordinärt boende; benstyrka; balans; fallrädsla; hälsorelaterad livskvalité; mobilapplikation; dosering;

  Sammanfattning : Introduktion  Fallolyckor är den vanligaste typen av olycka hos äldre personer och det finns behov av nya fallpreventiva åtgärder där fysisk träning med mobilapplikation är en möjlighet. Syftet med studien var att undersöka om träningsmängden påverkar effekten av ett års fallpreventiv träning med mobilapplikation för äldre personer i ordinärt boende mätt i funktionell benstyrka, upplevd balans och benstyrka samt fallrädsla och hälsorelaterad livskvalité hos äldre personer. LÄS MER

 2. 2. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 3. 3. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 4. 4. FIRE SAFETY AND EVACUATION SECURITY IN WIND TURBINES

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Nyström; [2021]
  Nyckelord :Brand; vindkraft; säkerhet; utrymning; höghöjdsarbete;

  Sammanfattning : I denna rapport sammanställs information om brandsäkerhet och utrymningssäkerhet i vindkraftverk för att dra slutsatser om hur säkerheten skulle kunna förbättras. Orsaken till att detta anses vara ett intressant område för studier är att det är en bransch som snabbt växer och som är extraordinärt ur en utrymningssynpunkt på grund av höjden på dagens kraftverk. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsarbete på svenska byggarbetsplatser med utstationerad arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Julia Franzén; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; säkerhetsarbete; kommunikation; kulturella skillnader och utstationerad arbetskraft.;

  Sammanfattning : Trots ett stort fokus på säkerheten inom Sveriges byggföretag, är det tre gånger så stor risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Att hyra in utstationerad arbetskraft är idag vanligt i byggbranschen och visar inte någon tendens till att avta. LÄS MER