Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Grundstötningsolyckor på svenskt farvatten och bland svenskflaggade fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Lindqvist; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maritime Industry; Grounding; Accident; Breakdown; Navigation; Human error.; Sjöfart; Grundstötningar; Olycka; Haveri; Navigation; Mänsklig faktor.;

  Sammanfattning : Trots att det finns många tekniska hjälpmedel ombord, vilka har i uppgift att hjälpa navigatören att framföra fartyget på ett säkert sätt, så fortsätter grundstötningar att inträffa. Denna litteraturstudie sammanställer och granskar grundstötningsolyckor som inträffat på svenska fartyg och på utländska fartyg som befunnit sig på svenskt territorialvatten under åren 2011-2016. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Polynomial Trajectory Planner for Emergency Maneuver

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :LUDVIG BJÄRKEBACK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Getting an autonomous car to work is a complex task, and it is developed in steps. Today there are many semi-autonomous Advanced Driver Aid Systems in cars such as Adaptive Cruise Control and Lane Keeping Aid to improve comfort for the driver. LÄS MER

 3. 3. "Egyptens plåga och resandes olycka" : En komparativ studie av Linnéapostlarna Fredric Hasselquist och Peter Forsskåls reseskildringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Natural history; travel journals; orientalism; Carl Linnaeus; Naturalhistoria; reseskildringar; orientalism; Fredric Hasselquist; Peter Forsskål; Carl von Linné;

  Sammanfattning : In the 1700’s, natural history played an essential part in constructing the western view of the east and its inhabitants. Based on this assumtion, the primary aim of this study has been to examine how two of Carl Linaeus’ apostles (Petrus Forsskål and Fredric Hasselquist) wrote about their specific cultural encounters while travelling. LÄS MER

 4. 4. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Delkiewicz Karolina; Lithén Ann; [2019]
  Nyckelord :Experience; Sudden Death; Close Relatives; Nurse; Upplevelse; plötslig död; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. LÄS MER