Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Helhetssyn utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv vid förvärvad ryggmärgsskada - En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats,

  Författare :Ina Uutela; [2023-05-16]
  Nyckelord :Helhetsvård; helhetssyn; förvärvad ryggmärgsskada; patientens perspektiv; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en förvärvad ryggmärgsskada har de motoriska och sensoriska nervbanorna påverkats och patienten får ett stort omvårdnadsbehov. Skadan uppkommer ofta plötsligt via en olycka eller sjukdom. Individen ställs inför en stor och krävande utmaning, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 2. 2. När det otänkbara händer – vilket stöd finns det för dina anhöriga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Måg; Lina Svanlund; [2023]
  Nyckelord :Relatives; close family; severe accident; disaster; information; Anhöriga; allvarlig olycka; katastrof; information;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva forskningen som finns avseende informationsflöde, erfarenheter och upplevelser av anhöriga som grupp när en närstående drabbas av en allvarlig, livsomvälvande eller livshotande olycka eller katastrof. Studien har gjorts genom en scopingreview där fem databaser har genomsökts för att få en överblick av relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av akutsjukvård i samband med trauma

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Siri Sagen; Hanna Bryhn; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Nursing; Patient perspective; Trauma; Akutsjukvård; Omvårdnad; Patientperspektiv; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund Trauma är ett akut sjukdomstillstånd orsakat av något plötsligt inträffande, såsom en olycka eller annan typ av våld, och kan innebära ett hot mot liv, hälsa och integritet. En person drabbad av trauma är i behov av omedelbar sjukvård, och kommer sannolikt erhålla vård genom hela akutsjukvårds kedjan. LÄS MER

 4. 4. Hemtjänst som Första Insatsresurs till räddningstjänst : En studie om förmågan att använda hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Kullenberg; [2023]
  Nyckelord :Hemtjänst; Första Insatsresurs; FIR;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten Väst har i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner berättat om deras samarbete, för att rädda liv tillsammans med hemtjänsten i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Detta samarbete går ut på att man i hemtjänsten på nätterna har något de kallar för trygghetsteam. LÄS MER

 5. 5. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER