Sökning: "Helhetsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Helhetsvård.

 1. 1. Helhetssyn utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv vid förvärvad ryggmärgsskada - En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats,

  Författare :Ina Uutela; [2023-05-16]
  Nyckelord :Helhetsvård; helhetssyn; förvärvad ryggmärgsskada; patientens perspektiv; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en förvärvad ryggmärgsskada har de motoriska och sensoriska nervbanorna påverkats och patienten får ett stort omvårdnadsbehov. Skadan uppkommer ofta plötsligt via en olycka eller sjukdom. Individen ställs inför en stor och krävande utmaning, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 2. 2. Vårdmötets betydelse vid bedömning inom ambulanssjukvård ur ett sjuksköterskeperspektiv : en litteraturbaserad studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Jungblom; Andreas Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Ambulance; Assessments; Prehospital emergency care; Nurse; Care meeting; Ambulans; Bedömningar; Prehospital akutsjukvård; Sjuksköterska; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan i ambulans verkar i en prehospitala kontext som kan vara komplex då varje situation är unik. Det är i vårdmötet en personcentrerad bedömning kan ske med helhetsvård vilket innebär både omvårdnads- och medicinska omhändertagande av patienten. LÄS MER

 3. 3. Barn med psykisk ohälsa på somatisk akutvårdsavdelning : -En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Henrik Christensen; Kanako Okawa Ericson; [2023]
  Nyckelord :Mat- och ätstörning; psykisk hälsa; pediatrik; sjuksköterskor; självmordsförsök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar i Sverige. BUP(barn- och ungdomspsykiatrin) är ansvarig för barn och ungdomar som lider av psykiskaproblem, ibland behöver de även vårdas på en somatisk vårdavdelning. LÄS MER

 4. 4. Palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie om vårdade personers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Gulnoza Abdieva; Daniela Fredmer; [2022]
  Nyckelord :home care; palliativ care; patients experiences; the end of life;

  Sammanfattning : Bakground: Palliative care is based on the concept that a person at the end of life should still have agood life quality. The care received should also be based on the sick persons wishes and preferences. During palliative care the person cared for should be able to chose where they want to receive the care and a lot of people want to die at home. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av samverkan i team ipalliativa vårdprogram inom kommunal Hälso- ochsjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Land Hillevi Gustafsson; Ninna Malm; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenheter; palliativ vård; teamarbete; vårdprogram.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien beskriver distriktssköterskans roll i palliativ vård. När sjukdom ärobotlig och kurativ behandling inte längre är möjlig riktas patientens vård in i ett palliativtförhållningssätt. LÄS MER