Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 1. Språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen– ett måste för elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisbeth Olsson; Helena Terje; [2023]
  Nyckelord :KASAM; språklig sårbarhet; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt; stödbehov;

  Sammanfattning : Olsson, Lisbeth och Terje, Helena (2023). Språkutvecklande arbetssätt i matematikundervisningen - ett måste för elever i språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "It´s only the insides of our bodies that are important" : A comparison of Margaret Atwood´s novel The Handmaid´s Tale and the tv-adaptation of the novel made by Bruce Miller

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; Sexual Objectification; Reproduction; Objectification; Tv-adaptation; The Handmaid’s Tale; Margaret Atwood;

  Sammanfattning : This essay will compare Margaret Atwood´s dystopian novel The Handmaid’s Tale to the tv-adaptation of the novel by Bruce Miller. In the original work, the protagonist Offred narrates the story of her life in a patriarchal society called Gilead. In contrast, the viewers are guided by different sound and visual strategies in the series. LÄS MER

 3. 3. När två olika världar möts : En studie om övergången mellan förskolan och förskoleklass utifrån lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alicia Mathiesen; Veronica Johansson; [2022]
  Nyckelord :Anknytning; kommunikation; meningsskapande; samverkan; trygghet; övergången till förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med en övergång mellan förskola och förskoleklassen ser ut utifrån lärarnas perspektiv. Studien som presenteras i examensarbetet har gjorts i en specifik kommun för att få en inblick om hur arbetet med övergångar genomförs. LÄS MER

 4. 4. Greening peptide chemistry by using NBP as solvent for SPPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Andrea Ölander; [2022]
  Nyckelord :SPPS; Green chemistry; Peptide Synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The preferred method for synthesising therapeutic peptides today is by Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS). SPPS is a wasteful process, where the main component of the waste is hazardous solvents, i.e., N,N-dimethylformamide (DMF), N-methylpyrrolidone (NMP) or dichloromethane (DCM). LÄS MER

 5. 5. Anden i flaskan : Varför och på vilka sätt naturvinsrörelsen kan kallas för en religiös rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Religion; andlighet; nyandlighet; new age; naturvin; naturligt vin; vins naturels; ekologisk odling; biodynamisk odling; Rudolf Steiner;

  Sammanfattning : This essay examines in what ways the natural wine movement resembles a religious new age movement. The purpose behind this is to prove that the religious landscape that contains new age is vast. And that there still are domains where scientist haven’t ventured. LÄS MER