Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 1. Förening i kris : En kvalitativ textanalys av ÖFK:s kriskommunikation efter ekobrottshärvan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Nyman; Liiban Aadan; [2020]
  Nyckelord :​Crisis communication; image repair; SCCT; diversion; sports associations; Kriskommunikation; image repair; scct; skenmanöver; idrottsförening;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to examine the crisis response strategies and rhetorical tools Östersunds FK (ÖFK) used in their crisis communication during an economic-crime-crisis. To examine which response strategies ÖFK used to protect their image, Benoit's ​image repair theory (1997)​ supplemented with Bruce & Tahlia’s (2008) ​diversion ​and Coombs ​SCCT​ (2007), are crucial throughout this case study. LÄS MER

 2. 2. Investigation of ion mobility in insulation liquids for transformers.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Bruce Dondogori; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies a method of measuring ion mobility in insulation liquids for transformers (transformer oil). This method works by using a square wave voltage to make the charged particles (space charge) inside the oil move between two electrodes. LÄS MER

 3. 3. Sjöbefälsstudenter och internet : En enkätundersökning om sjöbefälsstudenters syn på internet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Carl Bruce; Niclas Christenson; [2020]
  Nyckelord :The internet; students of nautical science and marine engineering programmes; communication; mental health; social isolation; internet; sjöbefälsstudenter; kommunikation; mental hälsa; isolering;

  Sammanfattning : När sjöbefälsstudenter under flertalet perioder befinner sig på fartygsförlagd utbildning innebär det en stor omställning jämfört med livet i land. En tydlig skillnad är möjligheten till kommunikation med nära och kära och då framförallt tillgången till internet. LÄS MER

 4. 4. Hedonic and aesthetics above all? : Användares aktivitet på Instagram och hur de påverkas av influencers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bruce; Malin Åström; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; Sociala Medier; Hedonik; Instagram; Influencer; Estetik;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines what hedonic values influence female Instagram users to interact with influencer’s Instagram content. Furthermore, we examine what hedonic needs female Instagram users might find meaningful and if those needs can lead to activity on an influencer’s Instagram account. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för digital kompetens i förskolan : pedagogers beskrivning av sitt arbete med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Hultin; Zoja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; förskola; ikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle räcker det inte att säga att barn ska ha digitala verktyg i sin närhet för att det ska kallas digital kompetens (Nilsen 2018, Hernwall 2016). Däremot har barn idag ett mer avslappnat förhållande till teknologin än pedagoger vilket kan leda till stora utmaningar för pedagogerna i förskolan (Bruce & Riddersporre 2019, ss. LÄS MER