Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 1. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 2. 2. Maskuliniteter i den Hebreiska Bibelns kallelser Ett narratologiskt maskulinitetskritiskt studium av mansnormer i den Hebreiska Bibeln

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Theodor Helleberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :hegemony; hegemonic masculinity; dyadic personality; modal personality; performativity; gender; narratological criticism; narrator; narrative; narratee;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to conduct a Masculine Critical and Narratological study of the Callings of King Saul, King David, and the Prophet Moses. I want to know:• In what way are the characters masculine?• What are the differences between the male characters of the Narratives?• Is it obvious from the Calling Narratives if a character is a good leader if he is masculine?The theoretical framework is based on Judith Butler’s “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” (1988), Bruce J. LÄS MER

 3. 3. Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Brunday; [2021]
  Nyckelord :sekularisering; marknadsteori; sekulariseringsparadigmet; modernitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. LÄS MER

 4. 4. Feministpastorns kontraktsbrott : En narrativ analys av Esther Kazens feministiska motståndsberättelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anette Vikander; [2021]
  Nyckelord :Kazen; Narrativ; Genus; Feministisk teologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur frikyrkopastorn Esther Kazen med sin feministteologiska tolkning påverkas av genussystemet samt hur hon har nått ut med sitt narrativ trots sin underordnade position i maktordningen.Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka mönster av genuskontraktet som framträder vid analys av Kazens narrativ samt vilka faktorer i berättelsen som kan ge förklaring till att hon funnit en publik för hennes teologiska tolkning. LÄS MER

 5. 5. Samhällelig sekulär maximalism : En analys av nyateistisk ideologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nyateism; ny ateism; Bruce Lincoln; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Daniel Dennett; diskurs; hegemoni; Peter L. Berger; Thomas Luckmann.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the ideology of the cultural phenomenon, that is as political as it is controversial, the new atheism. By studying the ideas and values of four prominent new atheists, commonly referred to as the ‘four horsemen of the new atheism’, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, and Daniel Dennett, this study aims to, in some ways challenge, and in others, nuance, the categorization of the movement. LÄS MER