Sökning: "bruce"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet bruce.

 1. 1. Anden i flaskan : Varför och på vilka sätt naturvinsrörelsen kan kallas för en religiös rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Religion; andlighet; nyandlighet; new age; naturvin; naturligt vin; vins naturels; ekologisk odling; biodynamisk odling; Rudolf Steiner;

  Sammanfattning : This essay examines in what ways the natural wine movement resembles a religious new age movement. The purpose behind this is to prove that the religious landscape that contains new age is vast. And that there still are domains where scientist haven’t ventured. LÄS MER

 2. 2. Microsatellite Constellation for Wildfire Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Citlali Bruce Rosete; [2022]
  Nyckelord :microsatellite; shortwave infrared sensor; active fire monitoring; burned area detection; satellite constellation; mikrosatellit; kortvågig infraröd sensor; aktiv brandövervakning; detektion av brandhärjat område; satellitkonstellation;

  Sammanfattning : I flera års tid har antalet svåra och okontrollerade skogsbränder ökat i antal. Det finns ett behov av att detektera skogsbränder med hjälp av satelliter som har högre tidsupplösning samt högre geometrisk upplösning än de satelliter som är i bruk idag. LÄS MER

 3. 3. BatMen : Maskulinitet, kroppsideal och mansroll i Batman-filmer 1966-2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Gabriel Wiman; [2022]
  Nyckelord :Batman; body image; body type; masculinity; muscularity; somaesthetics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to get a better understanding of how the malerole is changing over time. Masculinity and what defines a male hero seemsto be changing depending on the time we are living in. Society and normsare forming ideals for how a man should act and look. LÄS MER

 4. 4. Sekularism och religionsvetenskap : En kritisk studie i religionsteoretikers explicita och implicita förhållningsätt till sekularismen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Secularism; religious studies; theology; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova; Sekularism; religionsvetenskap; teologi; Bruce Lincoln. Jürgen Habermas; Talal Asad; Saba Mahmood; Charles Taylor; José Casanova;

  Sammanfattning : This essay studies the implicit and explicit perspectives of Bruce Lincoln, Jürgen Habermas, Talal Asad, Saba Mahmood, Charles Taylor, José Casanova and their approach to secularism as a phenomenon. This is done by categorizing them into three categories. LÄS MER

 5. 5. Språklig sårbarhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Sara Björnryd; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; ordinarie förskola; specialpedagog; språkförskola; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Björnryd, Sara och Gustafsson, Malin (2022). Språklig sårbarhet i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER