Sökning: "literary space"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden literary space.

 1. 1. Espacios de intimidad en La voz dormida: La configuración del espacio y su efecto en la lectura

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Dulce Chacón; Guerra Civil Española; espacio literario; lector a; España; Spanish Civil War; literary space; reader; Spain;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the configuration of the literary space of intimacy and its effect on the act of reading, in the novel The Sleeping Voice of Dulce Chacón. In order to accomplish this, textual strategies, that are used in three chosen scenes of the first part of the novel, are analysed and it is also exposed how and in which measure these strategies involve the reader in the individual experience of certain characters. LÄS MER

 2. 2. Skattepliktens påverkan på coworking : Skatterättsnämndens förhandsbesked och dess inverkan på framtiden för coworking

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Möller; John Österholm; [2020]
  Nyckelord :Coworking; VAT; Real Estate; Taxability; Coworking; Mervärdesskatt; Fastigheter; Skatteplikt;

  Sammanfattning : De senaste åren har den globala coworkingtrenden nått Sverige och flertal aktörer har etablerat sig på kontorsmarknaden. Efterfrågan på coworking har vuxit i takt med att allt fler företag önskar flexibilitet i sina avtal och att yngre generationer vill arbeta i en innovativ och kreativ miljö. LÄS MER

 3. 3. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Sammanfattning : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. LÄS MER

 4. 4. Historieskrivning i den samtida historiska romanen : En läsning av Sarah Waters The night watch och Colson Whiteheads The underground railroad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Mikaela Ehn Svensson; [2020]
  Nyckelord :historiography; the historical novel; contempary literature; Sarah Waters; The Night Watch; Colson Whitehead; The Underground Railroad; Michail Bachtin; chronotope; time and space; historiografi; den historiska romanen; samtida litteratur; Sarah Waters; The night watch; Colson Whitehead; The underground railroad; Michail Bachtin; kronotop; tid och rum;

  Sammanfattning : It has always been important to study history. But what we can’t forget is that there’s more than one way of doing so. One of those is literature. In this thesis I will therefore study two contemporary historical novels: The Night Watch by Sarah Waters and The Underground Railroad by Colson Whitehead. LÄS MER

 5. 5. The Representation of Space in The House on Mango Street : A literary analysis with pedagogical implications for upper secondary students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mia Elander; [2020]
  Nyckelord :The House on Mango Street; Literary analysis; The Production of Space; Social Space; Henri Lefebvre.;

  Sammanfattning : This essay explores the power dynamics embedded in the construction and perception of spatial environments in the novel The House on Mango Street by Sandra Cisneros. With the help of Henri Lefebvre’s theory of space as a socially constructed phenomenon and practice, this essay argues that the characters’ experience and perception of spaces in the novel including the house and the street are entangled with the dominating forces related to gender, identity and patriarchy in the surrounding society. LÄS MER