Sökning: "Communication for Development"

Visar resultat 1 - 5 av 3229 uppsatser innehållade orden Communication for Development.

 1. 1. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of CLIL for English language learning in Swedish primary schools

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Porc; Luisa Bundy; [2020]
  Nyckelord :CLIL; Content and Language Integrated Learning; English; ESL; Primary School; Sweden; Education; Language;

  Sammanfattning : We live in an increasingly interconnected world where being bilingual or multilingual is the norm. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an effective way to practice important skills for global citizens. LÄS MER

 4. 4. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Nyckelord :Immunodeficiency; Immunbrist;

  Sammanfattning : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. LÄS MER

 5. 5. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mayuri Kumari; [2020]
  Nyckelord :agriculture; problematization; WPR; discourse; GM debate; GM crops; farmers; agriculture researchers;

  Sammanfattning : India is an agriculture based country where a big chunk of its population is employed in the agricultural sector. Despite significant improvements in food security mainly as a result of the Green revolution, farmers are still facing a list of problems. LÄS MER