Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. En medveten undervisning? : Lågstadielärares strategier för att möta utmaningarna med att föra en genusmedveten religionskunskapsunderviningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Elin Medeen; Frida Berg; [2023]
  Nyckelord :Religionskunskapsundervisning; genus; kön; abrahamitiska religioner;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsstudier presenterar resultat som visar på att kunskapskraven för religionskunskap skiljer sig från läroplanens övergripande uppdrag (Anderström, 2017, s. 13, 125). LÄS MER

 2. 2. "Vi är bara små skitar i den historiska tidslinjen" : En kvalitativ studie om F-3 lärares sätt att bedriva undervisning om den historiska tidslinjen och hur de uppfattar begreppet historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Eriksson; Felicia Norgren; [2023]
  Nyckelord :Historiska tidslinjen; historiemedvetande; historia undervisning F-3 lärare; grundskola;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan och fritidshemmet är det framskrivet att elever i F-3 ska arbeta med den historiska tidslinjen men även utveckla deras historiemedvetande. Syftet med studien är att undersöka hur F-3 lärare resonerar kring deras arbetsätt när de arbetar med den historiska tidslijen samt hur de resonerar kring att utveckla elevers historiemedvetande. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag: Relationer : - en studie om att bygga relationer med elever som uppvisar ett utmanande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronica Schöld; Sara Phillips; [2023]
  Nyckelord :Anknytning; lärare-elevrelation; relationellt synsätt; strategier och utmanande beteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Schöld Veronica och Phillips Sara, (2023). Uppdrag: Relationer – en studie om att bygga relationer med elever som uppvisar ett utmanande beteende. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Sexualundervisning i mellanstadiet : En kvalitativ studie av mellanstadielärares förutsättningar att bedriva undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Felldin; Hanna Söder; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; sexualundervisning; intervju; mellanstadielärare; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vad som påverkar mellanstadielärares förutsättningar att bedriva sexualundervisning. I och med Lgr22 bytte sexualundervisningen namn till sexualitet, samtycke och relationer och står nu med som en del av skolans värdegrund. Sexualitet, samtycke och relationer ska därför behandlas återkommande genom skolgången. LÄS MER

 5. 5. Education for Sustainable Chemistry : An Analysis of Sustainability in Chemistry and Chemical Engineering Courses on the Bachelor Level at KTH

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Enlund; [2023]
  Nyckelord :CDIO; Education for sustainable development; Engineering chemistry; Interview; Key competencies for sustainable development; Sustainable development; Thematic analysis.; CDIO; Hållbar utveckling; intervju; nyckelkompetenser för hållbar utveckling; Teknisk kemi; tematisk analys; utbildning för hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : A programme analysis of the compulsory courses at the bachelor level of the KTH Royal Institute of Technology study programme Engineering Chemistry was conducted in order to evaluate how sustainable development is integrated and progressed as well as the attitudes toward sustainable development from the faculty. The analysis built on governing documents as well as interviews with examiners and students. LÄS MER