Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Att skapa ordning : En studie av användning av och reaktioner på makttekniker i samband med lektionsuppstart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotta Karlsson; Evelyn Rajasalo; [2018]
  Nyckelord :makttekniker; ledarskap; lektionsstart; observation; intervju;

  Sammanfattning : I denna studie har det undersökts hur tre olika lärare genom sitt ledarskap utövar olika makttekniker i klassrummet för att skapa ordning och fånga elevernas uppmärksamhet vid lektionsstart. Det har även undersökts hur användningen av dessa motiveras av lärarna, samt hur eleverna agerar och reagerar på dessa makttekniker. LÄS MER

 3. 3. Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning : En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; fenomenologi; intervju; autismspektrumstörning; ASD.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter av att arbeta med elever med Autismspektrumstörning (ASD) i den stora gruppen. Med den stora gruppen menas den vanliga grundskoleklassen. LÄS MER

 4. 4. Socialpedagogiskt arbete i skolan – Professioners upplevelser kring det socialpedagogiska arbetet för barn med särskilda behov.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Jönsson; [2018]
  Nyckelord :socialpedagogik; socialpedagogiskt arbete; socialpedagogiskt arbete i skola; särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att få en bredare förståelse och en inblick i hur det socialpedagogiska arbetet för barn med särskilda behov kan se ut på en skola. Vidare har intervjuer av kvalitativ karaktär utförts för att ta reda på hur olika professioner i socialpedagogens omgivning upplever det arbetet för dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Forging discourse : språk som handling i konstskolepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Maria Bergfalk; [2018]
  Nyckelord :Konstskola; Pedagogik; Diskurs; Konstskolepedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. LÄS MER