Sökning: "value chain and the"

Visar resultat 1 - 5 av 757 uppsatser innehållade orden value chain and the.

 1. 1. A hard nut to crack : a gender analysis of a community and a value chain in Indonesia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecka Wikström; [2019]
  Nyckelord :gender; value chain; feminist theory; empowerment; candlenut;

  Sammanfattning : In this master’s thesis, I have investigated gender dynamics within a village called Batudulang on the Island of Sumbawa in Indonesia. It is qualitative research, based on observations, focus groups and semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Leakage and Value Chain in Relation to Cruise Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Huimin Sun; [2019]
  Nyckelord :leakage; cruise industry;

  Sammanfattning : The Cruise Lines Association draws an optimistic scenario for cruise, and points out the fastest growing market is in Asia, where Chinese are the main force. Cruise travelling, as a new economic engine, is developing rapidly in China. However, among all the cruise terminals in China mainland, WSICT is the sole profitable port. LÄS MER

 3. 3. Taming the Evaluation Monster

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nicole Brunetti; Lovisa Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Professionalism; Performance Measurement Systems; Enabling Coercive formalization; Accounting Absorption;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to explore how public schools balance demands on public accountability with professional autonomy through design features and usage of Performance Measurement Systems. Research Approach: Case study data were obtained both through semi-structured interviews with teachers and school managers, and through formal steering documents from the governing municipality as well as from the respective schools. LÄS MER

 4. 4. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aleksandra Ivanova; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. LÄS MER

 5. 5. Med betaltjänstdirektivet PSD2 som katalysator : Hur strategiska val och möjliga roller i värdekedjan påverkar den framtida marknadspositionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anton Uggla; [2019]
  Nyckelord :PSD2; TPP; PISP; AISP; ASPSP; XS2A; Open Banking; Fintech; finansiella tjänster; finansiell infrastruktur;

  Sammanfattning : Även om marknaden för finansiella tjänster digitaliseras i en allt högre takt finns det fortfarandeinträdesbarriärer för nya aktörer som vill utveckla betal- och kontotjänster för konsumenter. Ettav dessa hinder är att infrastrukturen som används för tjänsterna ägs och förvaltas av deetablerade aktörerna vilket försvårar för en fri konkurrens. LÄS MER