Sökning: "kön"

Visar resultat 1 - 5 av 6742 uppsatser innehållade ordet kön.

 1. 1. Psykiskt välmående och sociala medier : Sambandet mellan användningen av antalet sociala medier och välmående

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Hendelberg; Klara Lampinen; [2023]
  Nyckelord :sociala medier; psykiskt välmående; välmåendeformuläret; multipla plattformar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan antalet sociala medieplattformar som individer använder och deras självskattade psykiska välmående. Sambandet undersöktes bland individer i Sverige som var 18 till 62 år och som använde sociala medier. LÄS MER

 2. 2. KÖN SOM STRAFFSKÄRPNINGSGRUND – Bör kön som motiv till en brottslig gärning föranleda ett hårdare straff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Rudolfsson; [2023]
  Nyckelord :gender; gender-based act; motive; penalty value; aggravating circumstance; protected ground; hate crime; kön; könsrelaterad gärning; motiv; straffvärde; försvårande omständighet; straffskärpningsgrund; hatbrott;

  Sammanfattning : The increased digitalisation has resulted in a large portion of the population being connected in a digital environment and engaging with each other on digital platforms. A certain type of problem that has been addressed involves women being targeted by online abuse, because they are seen as group members that represent their gender and characteristics related to gender. LÄS MER

 3. 3. Partner eller vänner, vem prioriterar du? - En experimentell studie om upplevd makt, romantiska relationer och könsskillnader.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nova Marzelius; Hedda Olsson Mäkinen; Laura Uhrström Kaltea; [2023]
  Nyckelord :Social power; gender differences; romantic relationships; social responsibility; priming; social makt; könsskillnader; romantiska förhållanden; socialt ansvar; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined how men and women differed in their priorities between a dyadic relationship with a romantic partner and a relationship with a collective consisting of friends when they experienced high or low levels of social power. Participants (N = 210) were primed with either low or high power and then rated their priorities between a romantic partner and a group of friends on a bipolar scale in two hypothetical scenarios. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas för obesitas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annastazia Schelin; Karin Svärd-Offerlind; [2023]
  Nyckelord :Depression; anxiety; eating disorders; health-related quality of life; childhood obesity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and adolescents with obesity are at risk of developing depression, anxiety, eating disorders and a low health-related quality of life. In addition, weight-related bullying is another risk factor that can influence mental health. LÄS MER

 5. 5. ”Jag startade inte företag för att bli rik.” : En diskursanalytisk studie om synen på kvinnligt och manligt företagande i den offentliga debatten under perioden 1990–2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Olivia Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; kvinnligt och manligt företagande; dagstidningar; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Ett viktigt mål för Sveriges näringsliv är att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor som män att driva företag, men trots detta finns det tydliga exempel på att kvinnor diskrimineras både på arbetsmarknaden och som företagare. Tidigare forskning konstaterar att företagande har en stark manlig identitet och att det kvinnliga företagandet ifrågasätts än idag. LÄS MER