Sökning: "kön"

Visar resultat 1 - 5 av 6182 uppsatser innehållade ordet kön.

 1. 1. Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Höglind; Hanna Samuelsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :Normer; representation; intersektionalitet; genus; rasifiering och läromedel.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur skolans läromedel väljer att representera människor i sitt material. Vi har valt att göra en empirisk bildanalys av två läromedelsböcker som används i undervisningen i våra respektive ämnen Hem- och Konsumentkunskap samt Religion. LÄS MER

 2. 2. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 3. 3. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Skillnader i riskaversion utifrån kön och olika storlek på sparkapital

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Fredriksson; Andrea Matsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Risk Aversion; Carhart s Four-Factor model; Regression analysis; Beta; Average Return; Risk Adjusted Return; Fictive portfolios; Overconfidence;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether females are more risk averse than men on the Swedish stock market and to determine if the level of risk aversion decreases or increases for individuals with a large amount of investments, defined as >1 MSEK. The datasets on which this thesis has used is collected from Avanza, a Swedish financial institution, and the time period that the data will be implemented from is 2019-02-15 to 2021-02-15. LÄS MER

 5. 5. Vilket kön står sist i kön? Enn kvalitativ studie om hur samhällslärare på gymnasiet agerar mot och bemöter elever med olika kön.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Ben Maaouia; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER