Sökning: "visuell analog skala"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden visuell analog skala.

 1. 1. Kan havregrynsgröt till frukost påverka aptiten hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elsa Söderström; Sandra Milano; [2024-02-09]
  Nyckelord :Appetite; breakfast; oatmeal; hunger; satiety; Aptit; frukost; havregrynsgröt; hunger; mättnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här systematiska litteraturöversikten är att undersöka det befintliga vetenskapliga underlaget gällande om havregrynsgröt till frukost påverkar aptiten inför nästkommande måltid hos vuxna. Metod: I den här systematiska litteraturöversikten har en litteratursökning genomförts i två olika databaser, Scopus och PubMed. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Edenbert; [2023]
  Nyckelord :trochanterit; bursit; träning; gluteus medius; trochanter major;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. LÄS MER

 4. 4. Samstämmighet mellan smärtskattningsinstrumenten Visuell Analog Skala och Numeric Rating Scale för patienter med långvarig nacksmärta och påverkas samstämmigheten av självskattad nackfunktion mätt med Neck Disability Index

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Cathrine Iraeus; [2023]
  Nyckelord :neckpain; visual analog scale; numeric rating scale; neck disabiilty index;

  Sammanfattning : Background: Visual Analog Scale (VAS) and Numeric Rating Scale (NRS) are commonly used for measuring pain intensity. Although several studies have investigated agreement between VAS and NRS, there is a lack of knowledge about agreement in persistent neck pain and whether neck disability affects the agreement. LÄS MER

 5. 5. Har surdegsbröd någon påverkan på mättnad efter måltid?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Foss Fredriksson; Towe Hedin; [2022-06-22]
  Nyckelord :Surdeg; aptit; hunger; mättnad; Visuell Analog Skala; Sourdough; appetite; hunger; satiety; Visual Analogue Scale;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma fortsätter att öka i världen och är ett globalt folkhälsoproblem med stor samsjuklighet. För att förhindra fortsatt ökning av övervikt och fetma krävs ett långsiktigt förebyggande arbete och förändring av individers kostvanor. LÄS MER