Sökning: "familj"

Visar resultat 1 - 5 av 3346 uppsatser innehållade ordet familj.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linn Almqvist; Viktoria Hagstedt; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; mastektomi; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är bröstcancer en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Var tionde kvinna i Sverige riskerar att utveckla bröstcancer innan de fyller 75 år. Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet med tumören avlägsnas kirurgiskt.Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 4. 4. Om jag bara kan plantera någonting litet positivt hos ett barn eller en familj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Nordqvist; Louise Kronqvist; [2023]
  Nyckelord :Social work; social secretary; social worker; child welfare; workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, high staff turnover and difficulties in recruiting social workers have been reported in social services in general but particularly in child welfare. Previous studies have shown that giving social workers adequate social support is important in getting them to maintain their job commitment and remain at the workplace. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 och ätstörning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Martin Lundgren; Enisa Suljic; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; Eating disorder; Experiences; Literature review; Patient; Diabetes mellitus typ 1; Litteraturstudie; Patient; Upplevelser; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett utbrett sjukdomstillstånd. Diabetes mellitus typ 1 kombinerat med ätstörning kan leda till fysiska och psykiska komplikationer. Patienter behöver ofta god vägledning och omsorg för att kunna hantera sitt tillstånd. LÄS MER