Anders Behring Breiviks idévärld : En innehållsanalys av counter jihadrörelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)