Sökning: "eric Amundsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden eric Amundsson.

 1. 1. Avfallshantering: Mjukvara för hantering av information och tjänster : En fallstudie i SÖRAB-regionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Alexander Lindfors; Eric Amundsson; [2017]
  Nyckelord :Web applications; usability; application types; software development; Angular; responsive design; wireframes; waste disposal management.; Webbapplikationer; användarvänlighet; applikationstyper; mjukvaruutveckling; Angular; responsiv design; wireframes; avfallshantering.;

  Sammanfattning : SÖRAB is a waste disposal firm that is operative in nine of the municipalities in Stockholm County, Sweden. Each municipality has their own separate management of information and services. SÖRAB aspires to facilitate the process of finding and placing orders on waste disposal services for the residents in these municipalities. LÄS MER

 2. 2. Saturated Fusion Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Oliver Gäfvert; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A fusion system is a category on a nite p-group, P, which encodes "conjugacy" relations among the subgroups of P. In this thesis fusion systems of nite groups and ways to prove saturation of abstract fusion systems is investigated. First an introduction to fusion systems of nite groups and the notion of abstract fusion systems is given. LÄS MER