Sökning: "usability"

Visar resultat 1 - 5 av 2031 uppsatser innehållade ordet usability.

 1. 1. Customer Satisfaction in the Digital Era: Exploring How Digital Service Providers Can Leverage Pre-existing Customer Data

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Annie Hartman; Johanna Elming; [2019]
  Nyckelord :Customer Satisfaction; Digital Services; Big Data; Logistic Regression;

  Sammanfattning : This thesis reviews common methods and theories for measuring customer satisfaction for companies offering digitized services, with a focus on first movers. Specifically, it is investigated whether these theories are compatible with data-science models using preexisting company data. LÄS MER

 2. 2. Improving the Usability of a Q&A Platform : A design process based on the principles of Lean UX – adapted to a given start-up environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stefanie Müller; [2019]
  Nyckelord :User Experience; Usability; Lean UX; Mobile Application; Q A; Backchannel; Moderator; Event Platform; Interface Design;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis is about digital tools for event organisers. The platforms offered by companies serve as digital backchannels that among other things facilitate interactions between audience and stage, for example during live Q&A sessions. LÄS MER

 3. 3. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; E-health; UX; Trust; doctor-patient relationship; cross-channel user experience; digitalization;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Navigation i komplexa miljöer med hjälp av digitala tjänster och IoT

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hanna Björk; Gustav Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Wayfinding; Navigation; Digital service; UX UI design; IoT; Indoor positioning; Complex environment; Positioning technology; Wayfinding; Navigation; Digital tjänst; UX UI-design; IoT; Inomhuspositionering; Komplex miljö; Positioneringsteknologi;

  Sammanfattning : Forskning och implementering av teknik och tjänster för navigering utomhus, såsom GPS, har kommit långt om man jämför med de alternativen som i dagsläget erbjuds för motparten för navigering inomhus. Användarvänliga wayfinding-lösningar för inomhusbruk är ett område som fortfarande har ett stort behov av mer forskning inriktad på rekommendationer och genomförbarhet av god praxis. LÄS MER

 5. 5. Methods for developing visualizations in a non-designer environment : A case study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Vera Antonov; Adam Sterner; [2019]
  Nyckelord :Agile; UCD; Methods;

  Sammanfattning : Teams consisting of only software developers will occasionally need to develop products that has to be easy to use. User Centered Design (UCD) is one approach to help increase the ease of use of a product and that can be incorporated into the teams’ traditional workflow when needed. LÄS MER