Sökning: "en dag"

Visar resultat 1 - 5 av 3576 uppsatser innehållade orden en dag.

 1. 1. Kommunalt självstyre och rumslig förståelse : En fallstudie om nordliga kommuners lokala och regionala planeringsförutsättningar mot samverkan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Edler Jonathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har på ett innovativt sätt utforskat mellankommunal samverkan utifrån kommuners självbild och förståelsen för den regional helheten genom aspekter såsom politiska mål, lokalisering, flöden, befolkningsutveckling, relationer och samarbeten, samt vilken förståelse kommuner har för omlandet som finns bortom den egna kommungränsen. Denna infallsvinkel togs med bakgrund av att den nationella nivån efterfrågar att kommuner och regioner samverkar för att skapa ekonomiska och kulturella fördelar vilket är tänkt driva den regionala och nationella utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER

 3. 3. Gutamål : Ett kulturarv att vårda eller ett vardagsspråk att nyttja?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jorunn Alvengren; [2020]
  Nyckelord :gutamål; enkätundersökning; ljudinspelning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det talade gutamålet låter i dag, det vill säga vilka särdrag som kvarstår samt om några av dem har försvunnit eller förändrats. Vidare har målet varit att undersöka huruvida gutamålets talare kodväxlar, och i vilka sammanhang de i så fall nyttjar gutamålet. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling : förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Klippfors; Louise Tall Privora; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; sociokulturellt; yngre barn; musikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. LÄS MER

 5. 5. Guds dissident : En analys av Dag Sandahls kyrkokritik 1973-2018

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Victor Lidström; [2020]
  Nyckelord :Dag Sandahl; Critique of the Church; Church of Sweden; Dag Sandahl; Kyrkokritik; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : In this master thesis the critique of the development within the Church of Sweden, by the Swedish Lutheran minister Dag Sandahl, is examined and analysed. Sandahl is an outspoken critic, and self-described dissident, in the Church of Sweden. LÄS MER