Sökning: "YouTube"

Visar resultat 1 - 5 av 584 uppsatser innehållade ordet YouTube.

 1. 1. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser.In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Wellness - Hälsa eller Skönhet? : en kvalitativ textanalys av YouTube-serien "Beauty Secrets"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Olivia Viklund; Vera Stiglund; Ebba Antesson Månsdotter; [2022]
  Nyckelord :Youtube; Wellness; Naturlig skönhet; Postfeminism; Symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ textanalys med titeln Wellness - hälsa eller skönhet? - En kvalitativ textanalys av YouTube-serien “Beauty Secrets”, skriven av Vera Stiglund, Ebba Antesson Månsdotter och Olivia Viklund. Uppsatsen är skriven i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. LÄS MER

 3. 3. "Is Praying for Your Future Husband Biblical?" : En queer-feministteologisk analys av en kristen YouTube-kanal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kajsa Österling; [2022]
  Nyckelord :YouTube; God; Bible; women; gender; queer theology; feminist theology;

  Sammanfattning : This thesis looks into a current trend within the Christian community online, namely Christian YouTube channels. The thesis revolves around the channel Coffee and Bible Time, a channel run by three women, and asks two main researh questions: 1. LÄS MER

 4. 4. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 5. 5. ENGLISH AND TAGALOG: A STUDY OF CODE SWITCHING IN PHILIPPINE TELEVISION ADVERTISEMENTS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Dianne Valize Garcia; [2021-11-15]
  Nyckelord :Code Switching; Philippine Advertisements; Tagalog; English; Bilingual Advertisements;

  Sammanfattning : This paper aims to study the mixing of Tagalog and English in Philippine television advertisements. Specifically, this paper investigates three aspects: the frequency of code-switching, the types of code-switching utilising Poplack’s (1980) classification; and the motivations of code-switching employing Li’s (2000), and Bishop’s (2006) lists. LÄS MER