Sökning: "YouTube"

Visar resultat 1 - 5 av 646 uppsatser innehållade ordet YouTube.

 1. 1. Parallel Reality. A Freaky Freaky Broadcast.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eirini Konstantinou; [2023-01-24]
  Nyckelord :Performance; shared opinion; theatre; news bulletin; reporters; dark clowns; satire; current affairs; grotesque; opposition; fake news; acting; humour;

  Sammanfattning : My research was on how news is being presented to the public and the means of manipulation that are being used to patronise the public in the intended direction. The product was a performance based on a fictional news bulletin. Fake news but also true facts behind the words. Exaggeration was my main tool to convince. LÄS MER

 2. 2. Secondhand-hauls : det paradoxala fenomenet - en inblick i secondhand-hauls på YouTube och relationen till konsumtionssamhällets logik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Frida Lassar Berg; William Van De Peppel Möller; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. An analysis of fansubbing in Zettai ni Waratte wa Ikenai: airport 24 ji

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Markus Ryuken; [2023]
  Nyckelord :Japanese; translation; subtitling; gaki no tsukai; owarai; fansub;

  Sammanfattning : Looking at Japanese media online, one often finds comments such as "crazy Japan" from international viewers in the comment section. A quick search on YouTube forJapanese comedy would give an understanding of the origin of this statement. Japanese humour contains many unconventional concepts, and Japanese stand-up comedy is no exception. LÄS MER

 4. 4. Ludonarrative Space : En fallstudie av den Narrativa Paradoxen och spelarens upplevelse i spelet Outer Wilds

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lisa Brun; Jesper Jildestad; [2023]
  Nyckelord :Ludonarrative; Narrative Paradox; Outer Wilds; Semiotics; Multimodality; Multimodal discourse analysis; Ludology; Narratology; Player experience;

  Sammanfattning : The inherent conflict between the predetermined nature of narrative and the freedom that interactivity allows for, has been a major point of discussion in the field of interactive storytelling for many years. The Narrative Paradox, which initially described this tension, is seemingly getting closer than ever to being solved, but a singular solution with a definite answer has not been determined. LÄS MER

 5. 5. Teknik för ridecymbal : Om tekniker vid trumspel inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tobias Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Trummor; Designteori; Slagteknik; Drumset; Drums; Trumset; Ride; Tutorial; Videolektion; Multimodal;

  Sammanfattning : Det finns en uppsjö av böcker och filmer som förklarar ridecymbalteknik och hur olika ridecymbalmönster ska spelas. Däremot saknas beskrivningar på ridecymbalteknik kopplat till handrörelser istället för rytmisering. LÄS MER