Sökning: "YouTube"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade ordet YouTube.

 1. 1. The Sound of Skepticism Analyzing Climate Change Denial in Swedish Podcasts and YouTube Channels

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Victoria Vallström; [2024-02-14]
  Nyckelord :denialism; climate skepticism; social movements; countermovements; digital media; digital data; computational grounded theory; topic modeling; computational text analysis;

  Sammanfattning : This study explores Sweden's climate change denial by analyzing the spoken-word discourse of its countermovement, focusing on digital media content from Swedish parliament member Elsa Widding with an aim to provide empirical insights into the discourse of Sweden's Climate Change Countermovement (CCCM). Questions guiding this study are: What are the most prevalent topics and themes related to climate change denial and skepticism? How do they align with established categories of climate change denial, shaping the overall narrative? What mobilizing ideas and meanings are present, how are they shaped, and how do they contribute to the movement's goals? The material consists of Elsa Widding's complete audio-based "movement texts'' from 2019-2023, including YouTube content, podcasts, and appearances on Riks, totaling over 2000 minutes of audio transcribed into text via AI technology. LÄS MER

 2. 2. Messages from the deep: A reception study of Denis Villeneuve's Dune

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sarah R. Kern; [2024-02-06]
  Nyckelord :Hegemony; Production Reception; Discourse; Dominant Negotiated Oppositional; Dune; Representation; Reception study; convergence culture; science fiction; participation culture; fandom;

  Sammanfattning : This essay uses Pierre Bourdieus habitus, symbolic capital, Social fields, Stuart Halls representation theory and Encoding/Decoding system, as well as Henry Jenkins concept of convergence culture and media convergence, to conduct a reception study of Denis Villeneuves 2021 adaption of the science fiction movie Dune. The material collected for the reception study is collected in the form of reviews and features from experts in cinema, juxtaposed against material collected from YouTube in the form of reviews, reaction videos and video essays from social groups sectioned around cinephiles and science fiction fandom. LÄS MER

 3. 3. ”I heard that’s the thing here…” : En doxisk topikanalys av samtalet mellan sydkoreanska Lee Young Ji och danska Christopher på YouTube-showen My Alcohol Diary.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Tova Söderlund; [2024]
  Nyckelord :My Alcohol Diary; Nothing Much Prepared; South Korea; South korean popular culture; rhetorical way-making; 이영지; 한류; 차린건 쥐뿔도 없지만; retorik; doxa; topiker; etos; persona; representation; självrepresentation; YouTube; sociala medier plattformar; hallyu; sydkoreansk populärkultur; Sydkorea; Danmark; Lee Young Ji; Christopher; My Alcohol Diary; maktdynamiker;

  Sammanfattning : Sydkoreansk populärkultur konsumeras i dag i hela världen. Globaliseringen har lett till att internationella fans av sydkoreansk populärkultur blir fler och att internationella stjärnor får fler möjligheter att visa upp sig i Sydkorea. LÄS MER

 4. 4. Parasociala relationer och k-pop : En innehållsanalys av parasociala relationer i kommentarerna på kvinnliga respektive manliga k-popgruppers YouTube vloggar ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emil Høgsnes; Alexandra Popova; [2024]
  Nyckelord :Parasocial relationship; k-pop; sociala medier; kommentarsfält; könsskillnader;

  Sammanfattning : This essay examines the presence of parasocial relationships in the comments of one k-pop girl group’s and one k-pop boy group’s vlog series on YouTube with the intent to compare and examine if the way parasocial relationships are expressed differentiates if the artist in question is a man or a woman. By the study of the two comment sections this essay intends to contribute with insights about the phenomenon of parasocial relationships from a feminist perspective. LÄS MER

 5. 5. “Det är en äcklig verklighet som inspirerar min musik” : En netnografisk studie om gangsterrappens koppling till gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisia Appo; Laura Youssefi; [2024]
  Nyckelord :Gang crime; Gangster rap; Youth; Social work; Youtube; Gängkriminalitet; Gangsterrap; Ungdomar; Socialt arbete; Youtube;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom en netnografisk undersökningsmetod, få en större inblick för hur gängrelaterade brott och den kriminella livsstilen porträtteras i musikgenren gangsterrap. Materialet som analyserats består av 25 låtar av fem olika svenska rapartister på den sociala medieplattformen Youtube. LÄS MER