Sökning: "science fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden science fiction.

 1. 1. O, kunde vi nå åter till vår bas, nu när vi upptäckt vad vår rädsla är: en liten blåsa i Sveriges andes glas - Hur kollektiva rädslor uttrycks i samtida svenska science fiction filmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exhibiting transparency without opening the 'Black Box' - Balancing act between Data Protection and Trade Secrets Rights in Solely Automated Decision-Making AI system in Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Christensen; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Automated Decision-Making; Transparency; Data Protection; GDPR; Trade Secrets; TSA; Balancing Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What was once called science fiction has developed over the years to be one of the most strategic technologies of the 21st century – artificial intelligence (AI) is real. The rapid digitalization has opened new pathways in Swedish healthcare, by increasing productivity and the effectiveness of care delivery as well as helping more patients in receiving better care. LÄS MER

 3. 3. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER

 4. 4. Galactic Dynamics and the spread of Galactic Civilisations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Markus Strickert; [2020]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Abstract The idea of the spread of life through the galaxy is, in most minds, considered science fiction. Yet, scientists argue that most galaxies have had more than enough time for civilisation development and space travel. LÄS MER

 5. 5. Every Body in its Place : The reproduction of inequality by way of education in Metropolis and Snowpiercer 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ebbe Bjelkendal; [2020]
  Nyckelord :Ideology; ideological state apparatuses; pedagogic action; pedagogic authority; science fiction; corporatism; neoliberalism;

  Sammanfattning : With increasing inequality in the world, having knowledge about the apparatuses maintaining unequal social structures is important. Utopian and dystopian science fiction films are a good source for analysis of social structures, due to their inherent interest in social critique and the role of semiotics in the spreading of ideology. LÄS MER