Sökning: "science fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden science fiction.

 1. 1. The Hitchhiker's Guide to Irony

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Simon Torffvit; [2022]
  Nyckelord :irony; humor; principle of relevance; literature teaching; English as a Foreign Language; EFL; maxims of conversation; close reading; The Hitchhiker s Guide to the Galaxy; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper, I explore how Douglas Adams’ comedic 1979 science-fiction novel The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy could be used to improve English as a foreign language (EFL) learners’ understanding of irony. Specifically, the study is based on criteria for the English 5 course in Swedish upper secondary school and is performed using a combined theoretical framework of Dan Sperber and Deidre Wilson’s principle of relevance and Paul Grice’s maxims of conversation. LÄS MER

 2. 2. Between the Eldritch and the Deep Blue Sea : A Study of Ecosystemic Configurations and the Ocean in Stories by H. P.Lovecraft

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Sarkar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Anthropocentrism; Beach; Cthulhu; Ecocentrism; Ecosystem; Felix Guattari; Gilles Deleuze; Great Chain of Being; Hierarchy; Horror; Howard Philips Lovecraft; Ocean; Rhizome; Science Fiction; Sea;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Made in China : -En kvalitativ studie om samhällskritiken i Peking-den hopfällbarastaden, Waste Tide och The Three-Body Problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Theodor Bergström; [2022]
  Nyckelord :Hao Jingfang; Chen Qiufan; Liu Cixin; kinesisk science fiction; samhällskritik; kinesisk historia; klasskritik; narratologi; litteratursociologi; klassteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre kinesiska science fiction-böcker: Hao Jingfangs Peking-den hopfällbara staden (2012), Chen Qiufans Waste Tide (2013) och Liu Cixins The Three-Body Problem (2008). Syftet med studien är att undersöka vilken typ av samhällskritik som finns i verken. LÄS MER

 4. 4. Science-fiction neologisms in translation : A case study of neologisms in Douglas Adam’s The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy and its Japanese translation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Tamara Zaitseva; [2022]
  Nyckelord :neologism translation; The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; science fiction translation; author’s neologisms; neologisms in fiction;

  Sammanfattning : This study aims to discover how author’s neologisms in Douglas Adams’s science fiction novel The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy were translated in its only existing official Japanese translation by Kazumi Yasuhara. It also tries to answer the question of whether the type of a neologism influenced the translator’s choices when translating it. LÄS MER

 5. 5. #earth#enviroment#posthuman#sciencefiction#ecocriticism : eller, en ekokritisk läsning av science fiction-litteratur samt ett försök att sammanföra samtida klimatdiskussioner med framtidsgestaltningar av människan och hennes omvärld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Science fiction; ekokritik; posthumanism; Dune; The Left Hand of Darkness; Dawn; skönlitteratur; framtid; ekologi; klimatförändring;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en kvalitativ närläsning av utvalda passager i science fiction-verken Dune - Frank Herbert (1965), The Left Hand of Darkness - Ursula K. Le Guin (1969) och Dawn - Octavia E. Butler (1987). Materialet analyseras utifrån ett ekokritiskt perspektiv. LÄS MER