Sökning: "science fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden science fiction.

 1. 1. Värdegrund genom sci-fi : En didaktisk analys av fyra science fiction-noveller med utgångspunkt i gymnasieskolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Fällman; [2021]
  Nyckelord :cognitive estrangement; hermeneutik; kognitiv främmandegöring;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the possibilities of using science fiction short stories when discussing the morals and values prescribed by the Swedish curriculum for upper secondary level. The two main focus points are pinpointing the ways in which the four short stories depict cognitive estrangement, and examining how these elements of cognitive estrangement aid in the use of these stories in the classroom. LÄS MER

 2. 2. The Spectacle of the Alien/Migrant An exploration through Hollywood Science fiction and Horror Movies before and after 9/11

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jonathan Cardenas; [2021]
  Nyckelord :science-fiction; horror; blockbuster; representation; alien; the other; myth; immigration; migrant; Hollywood; orientalism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims at addressing the question of the representation of the Other within current dominant visual media. The Other, in the context of this thesis, refers to any minority community group identified as different from a certain dominant norm; depending on the context it could correspond to groups such as Women, Afro-Americans or Arabs. LÄS MER

 3. 3. 2084: A home odyssey : Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboende med levnadsrum i en kollobarativ värld

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Stina Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”2084: A home odyssey - Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboenden med levnadsrum i en kollobarativ värld”,Projektet undersöker hemmet och de normativa föreställningar som kan ligga till grund för historisk såväl som samtida och eventuellt framtida bostadsplanering. Samhället förändras och likaså hur individer, familjer och grupper lever sina liv i hem och stad. LÄS MER

 4. 4. Afrofuturism and Generational Trauma in N. K. Jemisin‘s Broken Earth Trilogy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Imogen Bagnall; [2021]
  Nyckelord :N. K. Jemisin; Afrofuturism; Trauma; Collective Memory; Science Fiction; Oppression;

  Sammanfattning : N. K. Jemisin‘s Broken Earth Trilogy explores the methods and effects of systemic oppression. Orogenes are historically oppressed and dehumanised by the wider society of The Stillness. LÄS MER

 5. 5. Den gröne mannens börda : Kolonial plikt i H G Wells The War of the Worlds

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Kristian Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :H G Wells; The War of the Worlds; postcolonialism; colonialism; science fiction; duty; deontological ethics; Rudyard Kipling; The White Man’s Burden; Gayatri Chakravorty Spivak; the subaltern; imperialism; invasion literature;

  Sammanfattning : In 1898, H G Wells published The War of the Worlds, a scathing indictment of colonialism from the perspective of the colonized. The following year, Rudyard Kipling penned The White Man’s Burden, describing colonial conquest as driven by duty, for the sake of the subjugated. LÄS MER