Sökning: "water"

Visar resultat 1 - 5 av 10853 uppsatser innehållade ordet water.

 1. 1. Omringad av vatten vid barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ertzgaard; Elin Ekberg Bergman; Louise Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenförlossning; kvinnors upplevelse; stöd; barnmorskor; kvinnocentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenförlossning innebär att kvinnan föder sitt barn helt under vattenytan. Bristande bevis gällande vattenfödslar bidrog till en avrådan att föda i vatten. År 2014 började vattenförlossning implementeras igen i Sverige efter en stor efterfrågan från kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader på Sveriges förlossningskliniker beträffande födsel i vatten - Evidensbedömning med GRADE av styrdokument avseende vattenförlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Elmäng; Julia Lind; Marie Karlsson; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenfödsel; barnmorskor; evidensbaserad vård; GRADE; lagar; styrdokument; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenfödsel har skett i alla tider, men under 1990-talet försvann det från klinikerna i Sverige. Befintlig forskning visar att det finns många fördelar med vattenfödsel, så som minskad risk för bristning, mindre interventioner och att det är kostnadseffektivt för landstinget. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
  Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

  Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER

 4. 4. Tillväxt av öring (Salmo trutta) i bastuån : Täthets- och temperaturberoende?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Fredrik Curman; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Performance of stream living juvenile brown trout (Salmo trutta) may be affected by both intra- and intercohort competition. In this study I examined if growth and density of cohorts of young-of the-year (0+) trout are dependent on temperature and density of older (>0+) trout and 0+ trout. LÄS MER

 5. 5. Weather Factors and E. coli Concentration in Barnviken, Malmö - A Linear Mixed Model Approach

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Elias Gullberg; [2024]
  Nyckelord :Linear Mixed Models; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Barnviken in Malmö has persistently encountered challenges associated with elevated concentrations of Escherichia coli (E. coli) without a discernible source of contamination. LÄS MER