Sökning: "water"

Visar resultat 1 - 5 av 6716 uppsatser innehållade ordet water.

 1. 1. Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isak Blomster; [2018-09-05]
  Nyckelord :Hållbart byggande; traditionellt byggande; nybyggnation; cirkulär ekonomi; komposterbara hus; vagga-till-vagga;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Scandinavian Rock Art Pigments and Their Preparation - A Pilot Study on the Use of SCiO in Heritage Science

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ingrid Søgaard; [2018-07-02]
  Nyckelord :NIR; red earth; ochre; PCA; SEM-EDX;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a Major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:24.... LÄS MER

 3. 3. The circular business model and its barriers - through the eyes of Swedish professionals

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lydia Olsson; Isabelle Stotzer; [2018-06-26]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; barriers; business model;

  Sammanfattning : Society and the business community are facing severe sustainability issues, such as resource scarcity leading to increasing commodity prices on resources, e.g., oil, or water scarcity which would impact both firms and society profoundly. This development is due to our current way of pursuing business with a linear business model. LÄS MER

 4. 4. Bemålad och förgylld vimpel av siden. En fallstudie med fokus på praktisk metodutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Louise Franzén; [2018-06-21]
  Nyckelord :painted silk; gilding; pennant; conservation; Lascaux 303 HV; adhesive support;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:13.... LÄS MER

 5. 5. Karbonatisering i kalkputs. Hur hantverksmetoder kan påverka processen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mikel Thorstensen; [2018-06-19]
  Nyckelord :Carbonation; carbonation rate; airlime; craft; plaster; karbonatisering; karbonatiseringshastighet; luftkalk; hantverk; puts;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER