Sökning: "litteraturöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 8260 uppsatser innehållade ordet litteraturöversikt.

 1. 1. Demokrati och praxisgemenskaper i fritidshemmets didaktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Imanol Rubio Bertilsson; Arild Reehorst Lyrstrand; [2023-10-23]
  Nyckelord :didaktik i fritidshem; demokrati; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka existerande forskning om didaktik i fritidshem i relation till lärarens roll, demokratiska arbetssätt och praxisgemenskaper. Datainsamlingen har baserats på systematiska sökningar i databasen ERIC och Swepub. LÄS MER

 2. 2. Praktiska arbetssätt i fritidshemmet sökes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Eberhardsson; Isabella Samuelsson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; Delaktighet; Inflytande; Barns aktörskap; Fritidspedagogik;

  Sammanfattning : fritidshemmets uppdrag beskrivs att verksamheten ska förena måluppfyllelse med barnens delaktighet och inflytande. I denna systematiska litteraturöversikt har vi via forskning, med utgångspunkt i begreppet aktörskap, försökt få fram hur detta kan realiseras i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Barns identitetsarbete i olika utbildningskontexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Frykman; Klara Gellerstam; [2023-10-19]
  Nyckelord :Barns identitetsarbete; utbildningskontext; fritidshemmets verksamhet; lärares betydelse;

  Sammanfattning : Precis som alla andra frågar sig även barn vilka de är och hur de skall bli den de vill vara. Deras identitetsarbete formas i skolan, fritidshemmet och andra utbildningskontexter i och med att platser där de spenderar mycket av sin tid. I denna litteraturöversikt kopplas identitetsarbete samman med olika utbildningskontexter. LÄS MER

 4. 4. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 5. 5. BARNS FRAMTIDSTRO En systematisk litteraturöversikt som synliggör barnsyn samt barns röster om framtidstro, ur ett globalt perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Tidén Lindeman; [2023-10-12]
  Nyckelord :framtidstro; barn; barns perspektiv; barnperspektiv; barnsyn;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande litteraturöversikt är att bidra med nya kunskaper genom att, kritiskt granska vilken barnsyn som framkommer samt synliggöra barns röster, i tidigare forskning om barns framtidstro. Syftet är också att belysa vilka teman som framkommer angående barns tankar om framtiden, i dessa vetenskapliga artiklar. LÄS MER