Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med WIP-intensivprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Kajén; Katarina Sturesson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; explicit undervisning; fonologiskt grundarbete; interventionsstudie; intensivträning; motivation; upprepad läsning; WIP intensivprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. LÄS MER

 2. 2. Grundlärares attityder till handskrift : En litteraturstudie om handskriftens betydelse idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Urban Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :handstil; handskrift; skrivstil; textning; grundlärare; attityd; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I den alltjämt pågående digitaliseringen i skolan ökar också antalet digitala verktyg i skriftspråks­under­visningen. Som följd minskar kraven om handskrift och i media målas skrivande för hand upp som en döende konst. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogikens inverkan på elevers lärande i de naturorienterande ämnena : ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Johannesson; Sophie Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Naturorienterande ämnen; Utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärande sker utomhus i verkliga miljöer. Denna kunskapsöversikt ger en överblick över aktuell forskning som behandlar utomhuspedagogik med inriktning mot de naturorienterande ämnena. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig förståelse : Hur förskollärare tolkar och omsätter kemiska processer och fysikaliska fenomen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Forsberg; Jessica Persson; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemiska processer; Fysikaliska fenomen; läroplansteori; Förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Kemiska processer pågår i allt det som kallas liv och hela vår omvärld består av fysikaliska fenomen. I förskolans verksamhet ska barn få möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för kemiska processer och fysikaliska fenomen. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemspedagogik ett redskap för samverkan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Gullbo; Hans Andersson; [2018]
  Nyckelord :relationer; fritidspedagogik; helhetsperspektiv; mellanmänskligt; samspel; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att få en förståelse för hur en skolas pedagoger förhåller sig till fritidshemspedagogik och vilken synen på samverkan med fritidshemmet från de olika yrkesgruppernas perspektiv är. Detta har vi gjort genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod och genom semistrukturerade djupintervjuer samlat in vår emperi. LÄS MER