Sökning: "vilja"

Visar resultat 1 - 5 av 1718 uppsatser innehållade ordet vilja.

 1. 1. Kollegialt lärande - framgångsfaktor för skolutveckling? : En observationsstudie av Läslyftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Madelene Karlsson; Johanna Jibert; [2018]
  Nyckelord :kollegialt lärande; Läslyftet; gymnasieskola; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna studie har vi observerat det kollegiala lärandet i två lärarlag som deltagit i fortbildningsinsatsen Läslyftet. Vid tillfället för våra observationer arbetade de båda lärarlagen med delen Ta ställning - elevaktivt, textnära och utforskande arbetssätt i modulen Analysera och kritiskt granska. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Bolin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsbar; cancersjukdom; kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; patografi; upplevelse; vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. LÄS MER

 3. 3. Hm, vad är digital nudging?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sophia Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Digital nudging; H M; HM.se; e-handel; hållbar klädkonsumtion; prototypskapande;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på digital nudging på HM.se (2018) med syfte att öka förståelsen om hur digital nudging kan utvecklas för att öka konsumenters medvetenhet kring företagets miljömärkta klädesprodukter för ett mer hållbart klädkonsumerande. LÄS MER

 4. 4. Assisterande arkitektur : att vara beroende men ändå vilja känna sig behövd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektonisk gestaltning

  Författare :Therese Andersson; [2018]
  Nyckelord :Demensboende;

  Sammanfattning : When memory and logic fail us and it feels like the brain is slowly breaking apart, we need help with the physical details of our everyday lives. When planning housing options for people with dementia, we need to keep in mind that we are building for someone who will not be able to adjust the room according to their own needs. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER