Sökning: "ideas"

Visar resultat 1 - 5 av 6693 uppsatser innehållade ordet ideas.

 1. 1. Trygga Rum: En studie kring separation, kropp och känsla i könsseparatistiska musiksammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Benjaminsson Randén; Vendela Holmberg; [2023-04-17]
  Nyckelord :Separatism; normativity; gender performativity; claiming space; separatist music rooms; the gender disciplining gaze; music practice; feminism; emotion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how participants and organisers of separatist musical contexts experience the environment within these spaces based on norms, emotions and body. The theoretical framework mainly draws on Sara Ahmed’s (2014) theories on body and affect written in The Cultural Politics of Emotion. LÄS MER

 2. 2. Att skapa musik, text och berättelse tillsammans med andra. Under vilka förutsättningar och med vilka metoder blommar min kreativitet som mest i ett försök på att skapa och fullfölja idéer tillsammans med andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martin Stokke Mathiesen; [2023-04-04]
  Nyckelord :scenkonst; kreativitet; scenisk gestaltning; nyskriven musikal; skådespeleri; musikdramatik; musikalartist; Nils Petter Ankablom; Benny Andersson; Staffan Berg;

  Sammanfattning : I samarbete med mina klasskamrater och kollegor Otto Falk och Miranda Engholm, har jag under Hösten 2022 på Högskolan för scen och musik Göteborg gjort ett undersökande arbete där målet varit att skriva musik och dramatisk text för scenen och till slut visa upp det i form av en föreställning. Syftet med arbetet har varit att undersöka den kreativa processen kring själva skapandet av dramatiska låtar, och hur man kan skapa i process tillsammans med andra. LÄS MER

 3. 3. Chariots of the Atlantic Warriors - A Comparative Study of Chariot Motifs on Scandinavian and Iberian Rock Art

  Master-uppsats,

  Författare :Hannes Grahn; [2023-03-17]
  Nyckelord :Bronze Age; Rock art; Chariots; Scandinavia; Iberia; Long-distance interaction; Frännarp; Kivik; Villfara; Iberian warrior stele;

  Sammanfattning : During the last two decades, ideas of long-distance interaction between cultures has gained an increased amount of attention in the field of Bronze Age research. Previous research has shown that such a long-distance interaction, connected to the trade of metal and amber, may have existed between Scandinavia and Iberia, facilitated by a group of seafaring warrior-traders, with a shared identity, set of values and cosmology. LÄS MER

 4. 4. HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR - En jämförande kvantitativ innehållsanalys av gestaltningen av flyktingar från mellanöstern respektive Ukraina i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Karlsson; HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR; [2023-03-10]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Journalistik; Nyhetsmedier; Flyktingar; Orientalism; Ukraina; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine if there is a difference in the way Swedish news media reports about refugees depending on their nationality. The purpose of this is to examine if popular orientalist stereotypes and ideas can be found in news articles that are presented as objective. LÄS MER

 5. 5. MUNKMODELLEN – NÅGOT NYTT UNDER SOLEN? En idéanalys av social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet i Agenda 2030 och Munkmodellen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Bengtsson; [2023-01-30]
  Nyckelord :Sustainable development; Social sustainability; Economic sustainability; Ecological Sustainability; Agenda 2030; Doughnut Economics;

  Sammanfattning : Today, the world faces numerous social-, economic- and ecological challenges every day. Due to these challenges, the need for a transition to sustainable systems has increased. Agenda 2030 and Doughnut Economics are two models that suggest ways to achieve sustainable development. LÄS MER