Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Hur digital marknadsföring kan främja småföretagens tillväxt : En kvalitativ studie om hur småföretag kan nå ökad tillväxt genom digitala marknadsföringsaktiviteter med fokus på SEO och SEM

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Shaimaa Alkhlif; [2023]
  Nyckelord :Digital Marketing; Growth; Brand Growth; SEO; SEM; Relationship Marketing;

  Sammanfattning : Introduction: With the help of digital marketing, small businesses have been given greater opportunities to compete at a higher level than they previously could, which gives credence to the term "if a small business can't be found on the internet, it doesn't exist". For small businesses to be competitive and grow, digital marketing is a must. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER

 3. 3. Extern design och marknadsföringssamarbete - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christina Maria Iliadou; Mariann Ebrahim; [2022]
  Nyckelord :external design; marketing; marketing lead; design lead; co-branding; collaboration patterns; innovation; brand consistency; star-based designer.; extern design; marknadsföring; marketing lead; design lead; co-branding samarbetsmönster; innovation; varumärkeskonsistens; stjärndesigner;

  Sammanfattning : The lack of synergy between design and marketing departments can result in less innovative products which can lead to less customer satisfaction. This problem has affected the perfume and cosmetic industry as well, which is considered to be an industry with high competitiveness but also a high innovation rate. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad marknadsföring - mer än bara ett knapptryck? : En kvalitativ studie om automatiserad marknadsföring och CRM inom B2B-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emilia Lindsjöö; Jennifer Pithyou; [2022]
  Nyckelord :Marketing Automation; CRM; Digital Marketing; IT-reliant Work System; Data Analytics Capabilities; B2B; Automatiserad marknadsföring; CRM; digital marknadsföring; IT-beroende arbetssystem; förmågor för dataanalys; B2B;

  Sammanfattning : Dagens digitala landskap skapar en hög konkurrens om kunder, vilket gör att verksamheter letar efter nya sätt att utveckla och hantera kundrelationer. Arbete med CRM och automatiserad marknadsföring användbart för att få en bättre förståelse för kundens behov och leverera relevant kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad marknadsföring och konsumenternas attityder gentemot det : huruvida konsumenter anser att den är integritetskränkande?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Naomi Ghebremedhin; Ghebru Shilan; [2022]
  Nyckelord :Personalized Marketing; purchasing behavior; privacy; cookies; Individanpassad marknadsföring; köpbeteende; integritet; kakor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att få en uppdriven förståelse kring individanpassad marknadsföring genom att undersöka konsumenternas attityder gentemot den. Där konsumenters uppfattning och kännedom kring företags användning av personlig information i marknadsföringssyfte analyseras. LÄS MER