Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 2. 2. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER

 3. 3. “För mig är det varumärket och dess status som skapar värde” : En studie om vad en kändis bidrar med i marknadsföring för exklusiva varumärken riktad till män

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Hamnström; Roza Arosh; [2020]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Marketing; Desire;

  Sammanfattning : Advertisements are today a large part of our daily lives, making marketing increasingly complex and hard to navigate for companies seeking to catch our attention. One way of engaging with consumers is with the help of celebrities, via so called celebrity endorsements. LÄS MER

 4. 4. Destinationslojalitet i Stockholm : En studie om det strategiska arbetet mot internationella marknader ur ett destinationslojalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Adam Akkaya; Maria Åberg; [2020]
  Nyckelord :Destination loyalty; visitor loyalty; marketing; marketing strategies; international markets; repeat visitors; repeat visitation; Destinationslojalitet; besökslojalitet; marknadsföring; marknadsföringsstrategi; internationella marknader; återkommande besökare; återbesök;

  Sammanfattning : Over the past several years destination loyalty has begun to take up an increasing amount of focus within the tourism research field. While there are still a number of question marks of its different aspects and true value to the destination, the subject has been described as prioritized. LÄS MER

 5. 5. Cookies på gott eller ont : En studie om hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jelia Agiden; Ellen Colliander; [2020]
  Nyckelord :One-to-one marketing; Personalised marketing; Cookies; Social media; Teenagers; Personaliserad marknadsföring; One-to-one marknadsföring; Cookies; Sociala medier; Tonåringar;

  Sammanfattning : I och med teknologins framfart har digital marknadsföring blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Med denna digitala utveckling ökar också möjligheterna för marknadsföringen. Något som för 25 år sedan bara var en dröm är idag en mycket aktuell verklighet -nämligen digital one-to-one marknadsföring. LÄS MER