Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Små hotell och deras arbete med sociala medier : En studie om kundcentrerad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofia Sidiropoulou Coster; Anastasia Prokopovych; Kristina Bekshayeva; [2018]
  Nyckelord :Social media; Hotel; Marketing; Social CRM; Feedback; Sociala medier; Hotell; Marknadsföring; Social CRM; Feedback;

  Sammanfattning : Sociala medier har medfört en revolutionerande förändring av människors livsstil och grundligt även förändrat hur affärsverksamheter samspelar med sina kunder. Numera spelar sociala medier en viktig roll när det gäller att vara konkurrenskraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. GDPR - Den digitala marknadsföringens motståndare? : En kvalitativ studie som undersöker hur företag som arbetar med digital marknadsföring påverkas av GDPR-lagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmelie Jonsson; Amelie Sörenby; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) is the name of the new data protection regulation applicable to all member of EU, which will enure May 25th 2018. The law means that companies need to review their personal data usage in order to adapt to the requirements set by GDPR. LÄS MER

 3. 3. Dold marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om konsumenters attityder mot influencers dolda marknadsföring på sociala medier och de ageranden dessa attityder leder till

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adrian Kovacic; Andreas Lenell; [2018]
  Nyckelord :Undercover Marketing; Social Media; Consumers; Attitudes; Actions; Influencers; Dold marknadsföring; Sociala medier; Konsumenter; Attityder; Ageranden; Influencers;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of the link between attitudes and actions to influencers’ undercover marketing in social media from a consumer perspective, as this is lacking in today's research. Theoretical reference frame: The study uses theories, concepts and previous research that are within the field of the study. LÄS MER

 4. 4. Sponsring inom idrotten : En kvalitativ studie om hur företag värdesätter sponsring av idrottsrörelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :August Wiklund; Erik Rydén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sponsring har historiskt sett genomgått en rad förändringar i takt med den ökade kommersialiseringen och globaliseringen av samhället. Från att till en början vara mer av välgörande mening krävs det numera tydliga krav på motprestation för att kallas sponsring. LÄS MER

 5. 5. Att sälja Stockholm till frimärkssamlare : En studie om hur en mötesarrangör kan marknadsföra Stockholm som turistdestination gentemot internationella konventdeltagare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Eliza Hoelstad; Anna Stattin; [2018]
  Nyckelord :Philatelist; WHOPs; convent; marketing; packaging; tourism; frimärkssamlare; WHOPs; konvent; marknadsföring; paketering; turism;

  Sammanfattning : Ett konvent för frimärkssamlare kommer äga rum i Stockholm år 2019 där internationella besökare kommer närvara. Studier visar att konventindustrin möjliggör ekonomisk tillväxt för destinationen där konventet hålls. Dessvärre finns begränsad forskning kring ämnet. LÄS MER