Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Konsumenters attityder och förtroende för kändisar i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Jonsson; Matilda Åsander; [2020]
  Nyckelord :celebrity endorsement; marketing; social media; celebrities; consumers attitudes;

  Sammanfattning : Celebrity endorsements have become an increasingly common phenomenon in marketing. Simultaneously the world has been digitalized and social media is now a matter of course rather than an exception. The most active people on digital platforms have been shown to be young people. LÄS MER

 2. 2. Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Hansell; Wurood Harbi; [2020]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; crisis; crisis management; organizational learning; hotel industry; travel agency industry; learning in crisis; tactical marketing; strategic marketing.; Covid-19 pandemin; kris; krishantering; organisatoriskt lärande organisational learning ; hotellbranschen; resebyråbranschen; lärande under en kris learning in crisis ; taktisk marknadsföring; strategisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 4. 4. Nanoinfluencers som inflytelserika opinionsledare : En kvalitativ studie om hur ett företags Brand Equity påverkas vid samarbeten med nanoinfluencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Manns; Hzbai Tekeste; [2020]
  Nyckelord :Nanoinfluencer; Brand Equity; Trustworthiness; Engagement; Brand Awareness; Nanoinfluencer; Brand Equity; Trovärdighet; Engagemang; Varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Due to the dramatical change in society coming from digitization, marketing changed from a traditional approach to a digital scene. A phenomenon that appeared as a result of this is marketing through influencers, also seen as opinion leaders in online communities. LÄS MER

 5. 5. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER