Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 2. 2. Det vilseledande i det dolda : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser gentemotdold marknadsföring vid köp av barnkläder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helen Giragossian; Maream Salem; [2021]
  Nyckelord :Hidden marketing; social media; parents of young children; influencers; marketing; attitudes.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to create an understanding of parents of young children's attitudes to hidden marketing when buying children's clothing and to investigate how parents of young children experience the design of product presentations in hidden marketing. Theoretical reference frame: The theoretical framework of this study is based on different theories and concepts that concern the field of study. LÄS MER

 3. 3. Youtube, Marknadsföringens Dröm : en studie om hur generation z söker information på YouTube

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcio Arango Torres; Tim Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's society, social media has become increasingly important for marketing practitioners and how companies communicate their messages and communicate with consumers. This has led to traditional marketing tools like TV and radio being replaced with new methods like influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters upplevelse av företags användning av social media som en kanal för marknadsföringsaktiviteter : En kvalitativ intervjustudie på konsumenters upplevelse av social media, kundengagemang och personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2021]
  Nyckelord :CRM; Customer Relationship Management; Social media; Socialt CRM; Kundengagemang; Personaliserad marknadsföring;

  Sammanfattning : Som ett resultat av att fler konsumenter idag befinner sig på social media samtidigt som fler företag strävar efter förbättrade kundrelationer har Socialt CRM (Customer Relationship Management) blivit en vital strategi för kundrelationer för företag. Socialt CRM är ännu ett relativt outforskat område som vid felaktig användning och implementering kan resultera i finansiella misslyckanden. LÄS MER

 5. 5. Covid-19: Konsumentlojalitet på sociala medier : En studie om vilka faktorer som påverkar konsumenters lojalitet gentemot organisationer som marknadsför sig på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joshua Fürsten Cardell; Maya Källström; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; crisis situation; consumer loyalty; marketing; social media; organization.; Covid-19; krissituation; konsumentlojalitet; marknadsföring; sociala medier; organisation.;

  Sammanfattning : Problem: Covid-19-pandemins påverkan på spridningen av fake news har kommit att bidra till växande misstro för organisationer och skepticism bland konsumenter på sociala medier. Fake news har inte enbart medför förvirring och misstro hos konsumenter, utan påverkar även attityder, skapar rykten och kan leda till finansiella hot för organisationer, där bojkottning av varor eller varumärken kan ske på grund av desinformation. LÄS MER