Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Den visuella berättelsen : En kvantitativ studie om samband mellan färg och association inom marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Claudia Schmiedtova; Raufi Nima; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; association; sensory marketing; färg; färgmanipulation;

  Sammanfattning : Marknadsföring är ett brett ämne som berör olika perspektiv beroende på hur företag villkommunicera mot sina kunder. En ny era av marknadsföring har utvecklats som kallas förSensory Marketing. Nya idéer och strategier har utvecklats för hur man når ut till konsumenteroch påverkar de enskilda sinnena. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 3. 3. Tillit och beslutsprocesser i en digitaliserad värld : Hur resebyråernas hemsidor påverkar kunders tillit i deras beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Darren Constantine Yusof-Ioannidis; Shayan Nilfouroushan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Travel Agencies; E-commerce; Customers; Websites; Design; Navigation; Security; Decision-Making Process; Tillit; Resebyråer; E-handel; Kunder; Hemsidor; Design; Navigation; Säkerhet; Beslutsprocesser;

  Sammanfattning : Customers today use travel agencies that exist on the internet more frequently. However, what makes the customer trust a specific website? The purpose of this study is to examine if a customers’ trust towards a travel agency is affected by the agency’s website and the role trust plays in customers’ decision-making process. LÄS MER

 4. 4. Kraften av influencers på Instagram : En studie om konsumenters uppfattningar om influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lilian Denha; Sanna Hasanagic; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; consumer behavior; marketing; trust; Influencer marketing; sociala medier; konsumentbeteende; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and understand the role of influences in the consumers' buying process. Theory: Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced advertising, because it is known that influencers get paid for spreading marketing on their social channels. LÄS MER

 5. 5. Uppbyggnaden av ett personligt varumärke är en resa, inte en destination : En kvalitativ studie om personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jens Sjöberg; Robin Lotthagen; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; Marketing; Sports; Personligt Varumärke; Marknadsföring; Idrott;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to build knowledge about how young athletes can build their personal brand. Methodology: The study uses a qualitative approach in order to answer the research questions and the purpose of the study with a systematic literature review, to identify key factors for building a strong personal brand and apply these on a young athletes personal brand. LÄS MER