Sökning: "Globalization"

Visar resultat 1 - 5 av 1668 uppsatser innehållade ordet Globalization.

 1. 1. CSR- leading the way or not? A comparative study about how CSR can influence SMEs internationalization process within the food industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Eurenius; Katarina Hedencrona; [2021-06-28]
  Nyckelord :SME Internationalization; CSR Strategy; International Market Selection IMS ; Entry Mode Selection EMS ;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. FREEDOM OF RELIGION FOR MUSLIM IMMIGRANTS The politicisation of religion in 2010s Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Edsmyr; [2021-02-12]
  Nyckelord :Religion; Freedom of religion; Islam; politicisation; migration;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Globalization and a rising migration have led to an increasing religious pluralism in Sweden. During the last decade, a large proportion of the migrants have been Muslims, especially immigrants arriving during the European refugee crisis in 2015. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter och hållbart företagande : En idéanalys om EU:s initiativ till en Human Rights Due Diligence-lagstiftning och ansvarsutkrävande inom företags värdekedjor vid brott mot mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jacob von Braun; [2021]
  Nyckelord :United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; Human rights due diligence; Value chain; Accountability;

  Sammanfattning : Globalization and increased growth in international value chains has brought great benefits to developing countries but have at the same time contributed to negative consequences related to human rights violations. Against this background and as a result of increased awareness, companies have been encouraged to take responsibility for their value chain and a framework for due diligence was adopted in 2011 with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Transatlantic culture-carriers : A qualitative study on Swedish companies' organisational culture change in the United States

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Nydén; Lovisa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Culture; Organisational culture; National culture; Culture change; Hofstede s cultural dimensions; Market entry; Leadership.;

  Sammanfattning : All countries have their own national culture, with their own norms, beliefs, attitudes, and values. Every organisation in the world also has their own organisational culture, just like any other social group. Because of the increased globalization throughout the world, more companies are becoming multinational corporations. LÄS MER

 5. 5. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER