Sökning: "communication marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden communication marketing.

 1. 1. Consumers' Perception of Responsible Consumption in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Albertsson; [2018]
  Nyckelord :environmental sustainability; perception; Corporate Social Responsibility; responsible consumption;

  Sammanfattning : This thesis empirically examines consumers' perception of environmentally friendly products in Sweden. The study is based on survey responses from private consumers from the retail industry (supermarkets) and the electricity industry (electricity companies selling to private consumers). LÄS MER

 2. 2. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 3. 3. Walk the Talk - Konsten att bli en hållbarhetsstjärna inom detaljhandeln

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sara Apéria; Amanda Falk; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Star; Sustainable Marketing; Sustainability; Sustainable Retail Management; Sustainable Brand Management;

  Sammanfattning : Sustainability is one of the major megatrends in modern retail industry. So far, research efforts have focused on perceived sustainability of brands, rather than actual sustainability. However, sustainability must be treated as a two-dimensional phenomena, that takes both perception and reality into account. LÄS MER

 4. 4. Persuasion in social media : A study of Instagram influencers' usage of persuasive speech acts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Alissa de Aquino Carlsson; [2018]
  Nyckelord :persuasive speech acts; John Searle; online marketing; Instagram influencers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how different fitness Instagram influencers use persuasive speech acts in their marketing posts. Another aim is to look at the similarities and differences between the influencers’ use of linguistic strategies and speech acts. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar Tesla för att nå ut till sin publik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kandefelt; Henrik Thystrup Svantesson; Martin Wesström; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Retorik; Brand Community; Tesla; Marknadsföring; Social media; Rhetoric; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:​ How is Tesla reaching their audience? Seminar date:​ 31 may 2018. Course:​ FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors:​ Andreas Kandefelt, Henrik Svantesson and Martin Wesström. LÄS MER