Sökning: "Hotel Management"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Hotel Management.

 1. 1. Why Should We Care? -INTEGRATION OF SUSTAINABILITY STRATEGIES WITHIN ORGANISATIONAL CULTURE THROUGH CHANGE MANAGEMENT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Wangson; Nathalie Gunnarsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :Organisational culture; sustainability strategies; change management;

  Sammanfattning : The relation between implementing sustainability strategies and corporate culture is oftenunderrated. Even though corporations work with sustainability, many companies fail toincorporate sustainability within the corporate culture. LÄS MER

 2. 2. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 3. 3. Towards reducing food waste in a hotel breakfast buffet : A case study of Profil Hotels Calmar Stadshotell

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Janina Selin; [2018]
  Nyckelord :Tourism; breakfast buffets; Social Practice Theory; Food Waste; sustainable development;

  Sammanfattning : Food waste is a major environmental issue. It takes electricity, water, and energy to produce food, to store it, to refrigerate it, to transport it and to prepare it. If for some reason the food is then not consumed, it goes to landfill, where it produces greenhouse gases. LÄS MER

 4. 4. Perceived fairness of airlines' revenue management from young adults perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Erikas Kazlauskas; [2018]
  Nyckelord :revenue management; airlines; perceived fairness; pricing.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Perceived fairness of airlines’ revenue management practices from young adults perspective The objective of this research paper is to familiarize the reader with airline revenue management (RM) practices and assess the perceived fairness. A mixed method approach was implemented, as both qualitative and quantitative methods were employed. LÄS MER

 5. 5. The Pursuit of Motivating Employees : The connection between employee turnover and reward packages in the hotel – and insurance industry

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jenny Parttimaa; Mathilda Bäckström; [2018]
  Nyckelord :Human capital investment; Return on investment; Intrinsic – and Extrinsic motivation; Reward systems; Employee turnover; the Hotel and Restaurant industry; the Credit institutions and Insurance companies industry;

  Sammanfattning : Motivating employees is one of the management top priorities nowadays. Motivated employees are less likely to leave the company, which leads to lower turnover rate which in turn can lead to lower costs for the company. LÄS MER