Sökning: "Hotel Management"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Hotel Management.

 1. 1. Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Hansell; Wurood Harbi; [2020]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; crisis; crisis management; organizational learning; hotel industry; travel agency industry; learning in crisis; tactical marketing; strategic marketing.; Covid-19 pandemin; kris; krishantering; organisatoriskt lärande organisational learning ; hotellbranschen; resebyråbranschen; lärande under en kris learning in crisis ; taktisk marknadsföring; strategisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. LÄS MER

 2. 2. En näring i kris? : -en studie om besöksnäringens motståndskraft mot pågående Corona-pandemi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Helen Fors; Johanna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Resilience; the tourism system; pandemic; tourism industry; mobility.; Motståndskraft; turismsystemet; pandemi; besöksnäringen; mobilitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skönja vilken motståndskraft aktörer inom besöksnäringen i Karlstad, har mot pågående Corona-pandemi. De deltagande aktörerna arbetar inom sektorerna hotell-restaurang, event, transport samt offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. Emotional Labor in the Workplace. Sustaining smile vs. sustainable smile: a case study from Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Heim; [2020]
  Nyckelord :Tourism and hospitality; emotional labor; hotel service employees; hotel; service environment; work environment; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Aim of the study: The aim of this study is to enhance the existing scope of emotional labor(EL) literature and broaden its reach to discussing the role of emotional labor in the workplace from a social sustainability perspective, exemplified within the context of hotel service work. It tries to identify how EL is experienced by hotel service employees and to understand how service employees perceive their contribution towards a hotel’s service delivery in order to draw a link to hotel service work as being socially sustainable. LÄS MER

 4. 4. Social Sustainability in COVID-19 Crisis : The Case of the Hotel Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Milojevic; Beka Katsadze; [2020]
  Nyckelord :COVID 19; hotel industry; social sustainability; crisis management.;

  Sammanfattning : The COVID-19 outbreak, travel restrictions, or other safety norms had a huge negative impact on the world hotel industry from the beginning of 2020. In response to the crisis majority of the hotels all around the world had decided to get closed temporarily. LÄS MER

 5. 5. Att förbereda för det oförberedda : En kvalitativ studie om krishantering i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Heidling; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; krissituation; krishanteringsutbildning; krisövning; organisationskris; krisberedskapsplan; organisatoriskt lärande; ledarskap;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to provide more knowledge about crisis management in the hotel industry due to the outburst of the ongoing coronapandemic in beginning of 2020. The study is based on qualitative research interviews with management and employees from several hotels within a hotel chain. LÄS MER