Sökning: "Hotel Management"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Hotel Management.

 1. 1. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 2. 2. The economic impacts of Covid-19 on 4-star hotels in London and Stockholm in 2020

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Gary Waller; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis; Management; Techniques; Impact; Economic; Hotel; Strategy; Pandemic; Travel; Hospitality; Tourism;

  Sammanfattning : The global tourism and hospitality industry has benefitted from years of consecutive growth over recent times. However, the health crisis of Covid-19 in 2020 wiped trillions in USD off the industry’s economy taking it back to 1990 levels. LÄS MER

 3. 3. Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hilda Karlsson; Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Strategic management; strategic planning; strategic entrepreneurship; business planning; business process re-engineering; economic crises; implementation; innovation; leadership; crisis communication; corporate strategy; risk management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. LÄS MER

 4. 4. Never let a good crisis go to waste : En intervjustudie om hur budgetens roll påverkats under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Ljung; Jesper Selskog; [2021]
  Nyckelord :Budget; Budgeting; Budgeting process; Budget in crisis; Financial crisis; Beyond budgeting; Benchmarking; Elite Hotels; Budget; Budgetering; Budgetprocess; Budget i kris; Ekonomisk kris; Budgetlös styrning; Benchmarking; Elite Hotels;

  Sammanfattning : Problem discussion: Budgeting is about different assessments of the future and is based onthe premises that are considered when the budget is drawn up. When these assumptions turnout to be incorrect, the forecast can be misleading. This means that when organizations needa tool they can rely on the most, the budget will be the least helpful. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER