Sökning: "Hotel Management"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Hotel Management.

 1. 1. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Management Strategies in Hospitality Industry : Employees’ competence, attitude, behavior and organizational operation (management perspective)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elham Gheliji; [2019]
  Nyckelord :Hotel industry; Human resource management and strategy; Human resource practices; Employees’ skills and competences; Employees’ satisfaction; Employees’ performance; Employees’ attitude and behavior;

  Sammanfattning : The current study demonstrates human resource strategies in hospitality industry (Hotel segment) and its impact on employee competencies and skills. The human resource management enhances employee performance and their credibility to maximize overall firm goals in hotel segment. LÄS MER

 3. 3. Why Should We Care? -INTEGRATION OF SUSTAINABILITY STRATEGIES WITHIN ORGANISATIONAL CULTURE THROUGH CHANGE MANAGEMENT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Wangson; Nathalie Gunnarsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :Organisational culture; sustainability strategies; change management;

  Sammanfattning : The relation between implementing sustainability strategies and corporate culture is oftenunderrated. Even though corporations work with sustainability, many companies fail toincorporate sustainability within the corporate culture. LÄS MER

 4. 4. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 5. 5. Opportunities for small-scale anaerobic digesters for hotels and restaurants in Kathmandu, Nepal

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Avinash Dhital; [2018]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biogas; bio-waste; small-scale; cooking; fuel; hotels; restaurants; Nepal;

  Sammanfattning : About 83% of total energy consumed in Nepal comes directly from the solid fuels. The import of Liquified Petroleum Gas (LPG) is also growing at an exponential rate. LÄS MER