Sökning: "Hotel Management"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Hotel Management.

 1. 1. Needed and wanted? The effects of Green Marketing on Customer Satisfaction in the hotel industry.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maike Strube; [2022]
  Nyckelord :Green Marketing; Customer Satisfaction; Hotel Industry;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if green marketing influences customer satisfaction significantly in the hotel industry in Umeå. Several green practices are tested to create an overall picture of the behavior on the market. These are Water Conservation, Energy Conservation, Waste Management, Food Management and Labeling. LÄS MER

 2. 2. Sustainability and waste sorting management in small scale hotels in Sri Lanka : A Minor Field Study in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEX SELLÉN STACKEGÅRD; RAGNA IVARSSON; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sri Lanka is a small island located on the tip of India in the Indian Ocean. Following the end of the civil war, Sri Lanka’s tourism numbers have increased drastically. Up until the pandemic, more and more tourists flocked to the island. LÄS MER

 3. 3. "Gått över gränsen" : En tematisk textanalys av Nent Groups kriskommunikation gällande den inställda Paradise Hotel säsongen 2021.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Evelyne Uittomäki Järnefelt; Erica Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Crisis; crisis communication; crisis responsibility; strategies; crisis management;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the media company Nent Group's crisis commication and identify which crisis communication strategies have been used in order to repair the organization's damaged image, and to analyze whether the strategies have changed over time. The thesis's purpose will be achieved by answering the three following research questions: What crisis communication strategies can be distinguished in Nent Group's crisis communication? How has Nent Group's crisis communication changed since the start of the crisis in the spring of 2021? What reponsibility does Nent Group have for the crisis that has occurred? The theoretical framework of the dissertation consists of two theories of crisis communication, Situational Crisis Communication Theory by Timothy L. LÄS MER

 4. 4. Konsten att skapa en stamgäst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Nilsson; Rebecka Kullenberg; [2022]
  Nyckelord :house of brands; hotel and service industry; brand communication; relationship building strategies; strategic communication; co-creation; varumärkeskommunikation; relationsbyggande strategier; strategisk kommunikation; samskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka house of brands-strategin för varumärken inom hotellbranschen, samt att förstå de relationsbyggande strategierna bakom uppbyggnaden och kommunikationen av varumärkena. För att uppnå syftet med studien genomfördes en fallstudie med sju semistrukturerade intervjuer inom hotellgruppen ESS Group. LÄS MER

 5. 5. Turisters upplevelser av servicemöten : En turismvetenskaplig studie om digitaliseringens påverkan på servicemöten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elvira Berglund; Elise Åhlberg; [2022]
  Nyckelord :Digitization; Digital tools; Information and Communication technology; Service encounter; Service Management; Digitalisering; digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; Servicemöte; Serviceförvaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att undersöka vilken påverkan digitaliseringen har på servicemöten inom turismrelaterade verksamheter och vilken betydelse eventuella förändringar av digitalisering har för besökares upplevelser av service. Studien ämnar också att få svar på hur servicemöten har förändrats i takt med digitaliseringen, vilka digitala verktyg som används inom turismverksamheter samt hur förändringar som en följd av digitaliseringen har påverkat besökares upplevelser av servicemöten. LÄS MER