Sökning: "HRM"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet HRM.

 1. 1. Gender diversity in practice : A study on stakeholder perception of gender quotas and challenges in the workplace

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanny Aronsson; Ellen Frykberg; [2022]
  Nyckelord :HRM; Diversity Management; Stakeholder Perception; Gender Quotas; Gender Challenges; Follow-up;

  Sammanfattning : RQ1: What diversity management practices facilitate gender representation in the workplace? RQ2: Which challenges arise when implementing gender quotas into the work environment?  Purpose: The impact of this research is twofold: it will address a knowledge gap in the academic literature on gender challenges, gender quota application and follow-up in business, as well as contribute to research on practice-based diversity and quotaring. Additionally, this study will have an impact on how issues like this are handled in practice. LÄS MER

 2. 2. IT-bolag med sikte på 50/50-målet : En kvalitativ fallstudie om hur IT-bolag utformar aktiviteter i rekryteringsprocessen för att skapa en mer jämlik könsfördelning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isa Almgren; Alice Fredberg; [2022]
  Nyckelord :Recruitment process; equality; configuration; IT-sector; Rekryteringsprocess; jämställdhet; utformning; IT-branschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen spelar en central roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och räknas idag som enbasindustri. Trots att en inkludering av kvinnliga medarbetare är värdeskapande både ur ett socialt ochekonomiskt perspektiv är män överrepresenterade i IT-branschen idag. LÄS MER

 3. 3. Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework : En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alessandro Schillaci; Artur ter Harkel; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Real estate agents; Competing Values Framework; Paradoxical leadership; Behavioral complexity.; Ledarskap; Fastighetsmäklare; Competing Values Framework; Paradoxalt ledarskap; Beteendemässig komplexitet;

  Sammanfattning : Titel: Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework. En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Artur ter Harkel, Alessandro Schillaci Handledare: Dr. LÄS MER

 4. 4. HR i digitaliseringens fotspår : En studie om hur e-HRM och digitala verktyg förändrar HR-medarbetares dagliga arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Tilda Harling Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Human Resources; Arbetsuppgifter; Digitalisering; e-HRM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökad digitalisering har kommit att få en betydande roll inom organisationer. Användandet av olika digitala verktyg och informationssystem uppfattas ha förändrat hur arbetet genomförs inom HR-funktioner i relation till hur det tidigare utfördes. LÄS MER

 5. 5. Hotellens hållbarhetsparadox

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexander Hernandez Nordstrand; Trajce Lamnjov; [2022]
  Nyckelord :Hållbart HRM; hållbart värdeskapande; paradoxen med hållbart HRM; hedonistisk beteende; eskapism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att studera hållbarhet och hållbart HRM inom en hotellverksamhet och hur ledningen går tillväga med att kommunicera ut detta till sin personal. Studien ska bidra med en ökad förståelse för hållbarhet, hur man skapar socialt värde inom hotell och vilka utmaningar som finns med att förhålla sig till hållbarhet när gästerna är sensations- och nöjessökande. LÄS MER