Sökning: "värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1183 uppsatser innehållade ordet värdeskapande.

 1. 1. Den värdefulla skogen: Diskursanalys av värdeskapande och natursyn i nya Skogsutredningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Christina Englund; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; forest management; private ownership rights; values; perception of nature; governmental report; sustainability; Skogsutredningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies discourses and the creation of values in a Swedish governmental report regarding forest management. Critical discourse analysis is conducted in order to understand how values of forests are shaped discursively. The general idea is that discourses reflect assumptions and affect understandings. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsackrediteringar för handelshögskolor och dess värdeskapande för studenterna. En kvantitativ studie om ackreditering på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zana Doroci; [2021-12-02]
  Nyckelord :ackreditering; ackrediteringsarbete; EQUIS; handelshögskolor; kvalité; värdeskapande;

  Sammanfattning : På en alltmer internationell marknad söker sig fler handelshögskolor till ett sätt att sticka ut bland mängden konkurrenter. Som vilken organisation som helst vill även universitet visa sina aktörer att de håller hög kvalité. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande inom delningsekonomin. Förståelse kring ämnet delningsekonomi & dess potential genom insyn i näringslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albin Nilsson; Daniel Hammarstrand; [2021-12-02]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Värdeskapande; värde; value co-production; rationalitet; lönsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 5. 5. Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ryman; Martin Vogel; [2021-09-09]
  Nyckelord :Business Intelligence; Budget; Controller; Ekonomer; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. LÄS MER