Sökning: "värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1377 uppsatser innehållade ordet värdeskapande.

 1. 1. Donationer av överskottsmat i livsmedelsbutik - till vilket värde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Kristensson; Jesper Leverin; [2023-09-25]
  Nyckelord :Donationer; Matsvinn; Överskottsmat; Värdeskapande; Livsmedelsbutiker; Hinder;

  Sammanfattning : 91 000 ton livsmedelsavfall uppstår idag i svenska livsmedelsbutiker varav en stor del fortfarande är ätbar mat som hade kunnat gå till donationer. Samtidigt lever nästan 7% av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet och har svårt att täcka nödvändiga kostnader såsom mat. LÄS MER

 2. 2. FATTAR DU INTE BUSINESSEN SÅ KAN DU GÅ HEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilma Hofström; Fredrik Esselin; [2023-09-07]
  Nyckelord :HR-chef; Inflytande; Ledningsgrupp; Roll;

  Sammanfattning : Syfte: HR skapar enligt forskningen ett värde i organisationer de verkar i. Det finns emellertid en splittring i litteraturen gällande HR-funktionens bidrag. Detta kan skapa en brist på inflytande för professionen och en ambivalent inställning till yrket bland personalvetarstudenter och yrkesverksamma inom HR. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande av digitalt verksamhetsstöd inom LSS omsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sushmeet Kaur; Axel Pantzare; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to try to measure this value created by Boet in terms of efficiency and well-being gains. This was done by first making a pilot study with four interviews to get a greater understanding of the product and its benefits and then use these insights to make a survey for all the care accommodations that have bought the product. LÄS MER