Sökning: "värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1090 uppsatser innehållade ordet värdeskapande.

 1. 1. Håller internationell bolagsbeskattning på att tappa fotfästet? En analys avseende internationell bolagsbeskattning i en digital ekonomi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Lundmark; [2021-04-12]
  Nyckelord :BEPS; Beskattningsutmaningar; Beskattning av den digitala ekonomin; Digital Service Tax; Digitalskatt; Fast driftställe; Internationell bolagsbeskattning; Internationell juridisk dubbelbeskattning; Nexus;

  Sammanfattning : Beskattningen av den digitala ekonomin och införandet av någon slags digitalskatt har under de senaste åren varit föremål för häftig debatt på såväl nationell som mellanstatlig nivå. De traditionella beskattningsprinciper som utgör grunden för den nuvarande internationella skatterätten har kommit att ifrågasättas från flera håll, bland annat av EU och OECD. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Hansson; [2021-04-06]
  Nyckelord :content marketing; strategisk kommunikation; innehåll;

  Sammanfattning : Studien visar att företagen uppfattar begreppet content marketing väldigt olika vilket synliggörs i deras prioriteringar, arbetssätt och resurser. Utifrån informanternas svar är det tydligt att det existerar skilda uppfattningar om begreppet content marketing och dess innebörd. LÄS MER

 3. 3. The Extent of Customer Data : A study of creating value from customer data for the finance department.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Limbäck; Semer Said Yahya; [2021]
  Nyckelord :Customer data; Customer loyalty; Cross-functional teams; Finance-department; Decision-making; Predicting; Value creation.; Beslutsfattande; Finansavdelning; Förutsägelser; Kunddata; Kundlojalitet; Tvärfunktionella team; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Among the diverse perspectives of value creation throughout history, recent studies imply that CFOs and finance officials can contribute to a holistic value creation process by integrating different business values. Therefore, this study aims to research whether the current dilemma of intangible assets (customer data) plays an important role in financial activities to lead to business value creation. LÄS MER

 4. 4. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER

 5. 5. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Sara Nelson; [2021]
  Nyckelord :utbildning och lärande för hållbar utveckling; LHU; HU; pluralism; Skolverket; ämnesövergripande; ämnesdidaktik; fortbildning; kollegialt lärande; åk 7-9; framtidshopp; värdeskapande lärande; agens; kvalitetsarbete; General Works;

  Sammanfattning : Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Många skolor och lärare har svårt att leva upp till detta. LÄS MER