Sökning: "placed"

Visar resultat 1 - 5 av 4936 uppsatser innehållade ordet placed.

 1. 1. Resonancias góticas del fantástico. Paisaje sonoro y violencia doméstica en Raimunda Torres y Quiroga

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandrine Madouas; [2022-02-24]
  Nyckelord :spanska; master; Raimunda Torres y Quiroga; Soundscape; Gothic; Fantastic; Violence against women; Argentina;

  Sammanfattning : Sound has a great power in the production of emotions and can affect the listener as well as convey information. In three of her fantastic short stories published in the 1870s, Raimunda Torres y Quiroga, an Argentine author, addresses the issue of gender violence and configures audible worlds. LÄS MER

 2. 2. IDENTITY & TECHNO-UTOPIANISM. A Critical Discourse Analysis of Marketing Material and their Sociotechnical Imaginaries.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Albin Åberg; [2022-02-10]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Sociotechnical Imaginaries; Marketing Technology; MarTech; Critical Studies; Identity; Techno- Utopianism;

  Sammanfattning : This research paper sets out to investigate the messaging present in a corpus of texts gathered from Acxiom’s, an American data-analysis and ‘Identity Solutions’-company, website. The paper applies a framework of Critical Discourse Analysis informed by Theo van Leeuwen’s theory of ‘legitimations’ and analyses the findings through the theoretical framework of ‘Sociotechnical Imaginaries’. LÄS MER

 3. 3. Determination of the source strength of an AmBe neutron source and design of flexible holder system for accurate measurements of ionising radiation

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Mathilde Ragot; [2022]
  Nyckelord :neutron source nuclear physics;

  Sammanfattning : The goal of this project was to determine the source strength of an Americium-Beryllium neutron source by irradiating metal foils of different elements. The irradiated foils were then placed on a High Purity Germanium detector and γ-decay from the decay of the neutron induced reaction products was observed and used to deduce the neutron flux. LÄS MER

 4. 4. Multitrådad Schemaläggning avxtUML Modeller : Utfört på Saab Dynamics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carolina Gripsborn; [2022]
  Nyckelord :xtuml; bridgepoint; multithreading; xtuml; bridgepoint; multitrådning;

  Sammanfattning : Executable and Translatable UML (xtUML) is a modeling methodology where a system is constructed using a set of UML models and an action language, which can be translated to a target implementation and compiled into an executable program. It allows for good readability and understanding of the workings of the system and relations between its different parts, easy testing and reusability. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER