Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ARBETE FÖR ATT FRÄMJA HÄLSAN HOS UNGDOMAR MED ÖVERVIKT OCH FETMA En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linus Guidetti; Mai Vinh Peter; [2023-06-28]
  Nyckelord :skola; sjuksköterska; fetma; övervikt; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett stigande världsfenomen som medför allvarliga sjukdomar och ohälsa för den friska individen. Den kraftigt ökande förekomsten av övervikt och fetma bland ungdomar är ett problem i Sverige såväl som i resterande delar av världen. Sjuksköterskan har som plikt att främja hälsan i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Analysis of setups and investment processes within university affiliated venture capitals : A descriptive multi-case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Schuler; Hannes Rannversson; [2023]
  Nyckelord :Venture Capital; University-affiliated venture capital; Investments;

  Sammanfattning : With the increasing importance of the third mission of universities, namely the commercialisation of science and research, universities have established various mechanisms such as technology transfer offices, business incubators and more. Since many investors tend not to invest in university spin-offs and start-ups due to the risk associated with their early stage, universities have established their own investment units, referred to as university-affiliated venture capital, to provide funding for university spin-offs and start-ups. LÄS MER

 3. 3. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 4. 4. Överviktiga gravida kvinnors erfarenheter av bemötandet på barnmorskemottagning : En kvalitativ webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fatma Adbirahman; Madelein Melin; [2023]
  Nyckelord :Barnmorskemottagning; bemötande; fetma; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdom och förtidig död i Sverige. Gravida med övervikt eller fetma har ökat vid inskrivning till barnmorskemottagning. Det finns flertalet risker med att vara gravid och ha fetma både för den gravida och barnet. LÄS MER

 5. 5. Att leva med obesitas : En litteraturöversikt av vuxnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennie Meyer; Anna Levin; [2023]
  Nyckelord :diskriminering; litteraturöversikt; obesitas; samhällsansvar; sjuksköterska; stigmatisering; upplevelser; utsatthet; vuxna; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Hälften av Sverige befolkning har övervikt eller obesitas och sjuksköterskan kommer möta denna patientgrupp dagligen framöver. De bakomliggande faktorerna till obesitas är multipla och flerdimensionella. Sjuksköterskans roll är att kunna se helheten utifrån kropp, själ och ande och hjälpa patienten till välbefinnande. LÄS MER