Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 1. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sibel Dahl; Katarina Wendel; [2019]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; sjuksköterska; skolhälsovård; systematisk litteraturstudie; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett av de allvarligaste globala hälsoproblemen. Detta orsakar både medicinska och psykosociala konsekvenser, vilket inte går i linje med FN:s barnkonvention. Tidigare studier visar att sjuksköterskors arbete är inkonsekvent, vilket skulle kunna kopplas till hög arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 4. 4. Planering för fysisk aktivitet : En jämförelse mellan Helsingborgs och Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristopher Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; integration; näridrottsplats; planering; allmän plats;

  Sammanfattning : Andelen individer som lider av övervikt, fetma och psykisk ohälsa är högre än någonsin. Befolkningen växer stadigt, bland annat på grund av migrationsvågor, vilket ställer krav på integration. LÄS MER

 5. 5. Blir jag lycklig nu? : Patienters upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Max Hansson; Anna Lukacs; [2019]
  Nyckelord :livskvalitet; patientperspektiv; fetmakirurgi; kroppsuppfattning; den levda kroppen;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen klassar numera övervikt och fetma som en global epidemi. Enligt statistik påvisas det att 70,2 % av den vuxna befolkningen i USA idag är överviktiga eller lever med fetma. I Sverige utfördes det ungefär 5400 fetmaoperationer under året 2017. LÄS MER