Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 1. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 2. 2. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
  Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av hälsa efter en Gastric bypass operation : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Åsa Svensson; Sophia Frimpong; [2022]
  Nyckelord :Fetma; Gastric bypass; hälsa; patientupplevelse; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat dramatiskt under de senaste åren och idag ett problem både nationellt och globlt. Vid svår fetma och övervikt görs olika kiruriska ingrepp. gastric bypass är ett av de vanligaste ingreppen som görs i Sverige. Det sker förändringar i personens levnadsvanor efter ingreppet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar livskvaliteten för personer med hypotyreos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petronella Bäckström; Paulina Lind; [2022]
  Nyckelord :Hypothyroidism; health related quality of life; quality of life; hypotyreos; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av världens vanligaste sjukdomar som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Sjukdomen har i Sverige fördubblats från 2006 till 2017 framförallt bland kvinnor mellan 20−40 år. LÄS MER

 5. 5. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Hammarström; [2022]
  Nyckelord :katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. LÄS MER