Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 1. Funktionell kapacitet hos barn med övervikt i relation till kroppssammansättning, energiförbrukning och självskattade överviktsproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Karolina Killström; Gustav Mossberg; [2019]
  Nyckelord :adolescence; obesitas; body composition; physiological cost index; physical capacity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i samhället. I Sverige är 20–25% av landets 10-åringar överviktiga och ca 3% lider av fetma. Det finns få studier som visar huruvida den funktionella kapaciteten hos barn med övervikt påverkar deras uppfattning om sin övervikt som ett problem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sibel Dahl; Katarina Wendel; [2019]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; sjuksköterska; skolhälsovård; systematisk litteraturstudie; övervikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett av de allvarligaste globala hälsoproblemen. Detta orsakar både medicinska och psykosociala konsekvenser, vilket inte går i linje med FN:s barnkonvention. Tidigare studier visar att sjuksköterskors arbete är inkonsekvent, vilket skulle kunna kopplas till hög arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Gestationsdiabetes mellitus : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Block; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gestationsdiabetes mellitus, GDM, är ett tillstånd som diagnostiseras hos gravida kvinnor med förhöjda glukosnivåer utan tidigare känd hyperglykemi. I Sverige drabbas ca 1–2 procent av GDM, i världen upp till 14 procent. Den globala ökningen av fetma tros vara en starkt bidragande orsak till att GDM ökar. LÄS MER

 4. 4. Planering för fysisk aktivitet : En jämförelse mellan Helsingborgs och Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristopher Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; integration; näridrottsplats; planering; allmän plats;

  Sammanfattning : Andelen individer som lider av övervikt, fetma och psykisk ohälsa är högre än någonsin. Befolkningen växer stadigt, bland annat på grund av migrationsvågor, vilket ställer krav på integration. LÄS MER

 5. 5. Man vinner ingenting på att vara för tuff – Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Eriksson; Sanna Müller; [2018-11-29]
  Nyckelord :familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of overweight has increased among both children and adults.Today every fifth child in Sweden is overweight. Overweight leads to an increased risk for anumber of non communicable diseases, such as diabetes and cardiovascular diseases. In theirdaily work, school nurses meet overweight children and their parents. LÄS MER