Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 21 - 25 av 174 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 21. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma bland barn : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Hökdahl; Linnea Wålstedt; [2017]
  Nyckelord :child; nurse; nursing intervention; obesity; overweight; barn; övervikt; fetma; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är ett ökande problem både globalt och i Sverige. De främsta orsakerna är ett ökat intag av energirika livsmedel samt minskad fysisk aktivitet med en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 23. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rrezarta Halili; Leonita Selimi; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; övervikt; fetma; barnhälsovården.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Sverige har ökat de senaste decennierna. Flera studier visar att om tidig övervikt och fetma hos barn inte får möjlighet till behandling är prognosen dålig till att de kan bli normalviktiga i vuxen ålder. LÄS MER

 4. 24. Effekten av motiverande samtal på livsstil relaterad till kost och fysisk aktivitet : – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Hurtig; Ammal Rslan; [2017]
  Nyckelord :Diet; lifestyle; motivational interviewing MI ; person-centered care; physical activity.; Fysisk aktivitet; kost; livsstil; motiverande samtal MI ; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I dagsläget lider ungefär hälften av alla invånare i Sverige mellan 16 och 84 år av övervikt och fetma. LÄS MER

 5. 25. Att förutsäga övervikt hos förskolebarn : Samband mellan övervikt/fetma hos tre- samt femåriga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Cleve; Emma Keddie; [2017]
  Nyckelord :Childhood obesity; overweight; socioeconomic factors; district nurse; Child Health Service; Barnfetma; övervikt; socioekonomiska faktorer; distriktssköterska; barnhälsovård;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma (Ö/F) hos barn ökar runtom i världen och är ett växande folkhälsoproblem. Sedan mitten av 1980-talet har det även ökat i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att analysera möjligheten att förutsäga risken för Ö/F hos ett barn vid fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. LÄS MER