Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 21 - 25 av 260 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 21. Skolsköterskan och övervikten : Strategier i arbetet med övervikt inom elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Jonathan Lüning; Elisabet Strandroth; [2021]
  Nyckelord :children; children’s health; overweight; school nurse; strategies; barn; elevhälsa; skolsköterska; strategier; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt bland barn är ett växande problem. År 2016 bedömdes 340 miljoner barn falla inom ramen för övervikt och 2019 var andelen barn med övervikt i Sverige 20 procent. Problematikenfinns i alla samhällsklasser men är särskilt utpräglat i socioekonomiskt svagare hushåll. LÄS MER

 2. 22. Hur stigmatisering av övervikt och fetma påverkar vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Back Näslund; Kim Glamheden; [2021]
  Nyckelord :stigmatisering; fördomar; övervikt; fetma; attityder; sjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I Sverige har ungefär 50 procent av befolkningen övervikt eller fetma och på grund av negativa attityder kring kroppsvikten ökar risken att de undviker att söka vård. Övervikt och fetma ger en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och för att motverka detta är det är viktigt som sjuksköterska att arbeta preventivt. LÄS MER

 3. 23. Interaktioner vid behandling med antihypertensiva läkemedel : En litteraturstudie om förekomst av interaktioner hos patienter som behandlas för hypertoni

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Matilda Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :hypertoni; antihypertensiva läkemedel; läkemedelsinteraktioner; polyfarmaci;

  Sammanfattning : Hypertension is defined as a systolic blood pressure of ≥140 mmHg and/or a diastolic blood pressure of  ≥90 mmHg. The incidence in the Swedish population is 27%. Hypertension becomes one of the leading causes of morbidity and mortality as it increases the risk of developing cardiovascular disease. LÄS MER

 4. 24. Ditt barn har övervikt : Skolsköterskors erfarenheter av initial kommunikation med vårdnadshavare vars barn har övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Aronsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children. Communication. Guardians. Overweight. Parents.; Barn. Kommunikation. Skolsköterska. Vårdnadshavare. Övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet överviktiga barn i Sverige ökar. Övervikt och fetma hos barn kan leda till allvarlig sjukdom i vuxenlivet. Skolsköterskor ingår i skolors elevhälsoteam vilka ska arbeta förebyggande mot ohälsa. LÄS MER

 5. 25. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER