Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 21 - 25 av 167 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 21. Distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barn  -  En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Nielsen; Klara Malmgren; [2017]
  Nyckelord :Overweight; obesity; child health care; nutritional advice; dietary advice; Övervikt; fetma; distriktssköterska; barnhälsovård; kosthållning;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn i världen såväl som i Sverige är ett växande problem och dubbelt så många barn lider av övervikt eller fetma idag jämfört med för 20 år sedan. Det är väl känt att övervikt och fetma kan leda till fysisk och psykisk ohälsa hos barnet. LÄS MER

 2. 22. Kostintag hos amputerade : En jämförande undersökning av energiintag, mikronutrientsintag och intagsfrekvenser i relation till Riksmaten 2010/2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Nicholas Levak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns anledning att tro att amputerade har en ökad risk för både viktuppgång och näringsbrist. Övervikt kan medföra särskilt stora negativa konsekvenser för denna patientgrupp och förutsättningarna för fysisk aktivitet är ofta begränsade. LÄS MER

 3. 23. Fysisk aktivitet och träning hos valpen och den växande unghunden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Lovén; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; träning; växande unga hundar; valpar;

  Sammanfattning : I Sverige finns nästan 859 000 registrerade hundar. Ett omdiskuterat ämne är hur mycket en valp eller växande unghund bör röra på sig under uppväxten. En del påstår att hunden bör undvika träning och hårdare fysisk aktivitet innan den är tio månader eller fullvuxen, samt att aktiviteter som trappgång bör undvikas. LÄS MER

 4. 24. En sista utväg? - Gastric bypass och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Niklas Bucht; [2017]
  Nyckelord :Gastric bypass; mental health; bariatric surgery; nursing; Gastric bypass; psykisk hälsa; fetmakirurgi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. LÄS MER

 5. 25. Upplevd livskvalitet efter en viktreducerande kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Delara Nejabat; Ingrid Wigren; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; mental health; obesity; quality of life; weight loss; fetma; livskvalitet; obesitaskirurgi; psykisk hälsa; viktminskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar successivt i både Sverige och övriga världen. Människans fysiska, psykiska och sociala livskvalitet påverkas av övervikt och fetma. Personer med svår fetma kan erbjudas en viktreducerande kirurgi när tidigare försök till viktminskning har misslyckats. LÄS MER